Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
17 februari 2016 Nieuws

Opletten bij vaststellingsovereenkomst en arbeidsongeschiktheid

mr. Jaco Hoksbergen Bedrijfsjurist

Een werknemer die tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid instemt met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst zet zijn recht op een uitkering op basis van de Ziektewet (ZW) op het spel. Een arbeidsongeschikte werknemer moet zich er bewust van zijn dat de handtekening onder de vaststellingsovereenkomst tot gevolg heeft dat er geen ZW-uitkering kan worden toegekend. Wordt hier niet aan voldaan, dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling bij de (ex-)werkgever. Wees dus terughoudend met het voorleggen van een vaststellingsovereenkomst aan arbeidsongeschikte werknemers en raadpleeg altijd een arbeidsrechtjurist.

Kantonrechter Zwolle

Onlangs heeft de kantonrechter in Zwolle aangegeven dat de werkgever de werknemer over het risico op het verlies van het recht op ZW-uitkering moet informeren voordat hij de overeenkomst ondertekent. In de zaak wilde een werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen het dienstverband van een zieke werknemer in de loop van het tweede ziektejaar beëindigen. De werkgever wees de zieke werknemer er niet op dat ze door het tekenen van de overeenkomst het risico liepen om het recht op een ZW-uitkering te verliezen. De zieke (ex-)werknemer meldt zich vervolgens bij het UWV. Het UWV stelt zich op het standpunt dat er een benadelingshandeling is gepleegd, omdat er nog een recht bestond op loondoorbetaling tijdens ziekte. De werknemer kreeg geen ZW-uitkering. Vervolgens stelt de werknemer met succes een loonvordering in tot de laatste dag van de twee ziektejaren.

Informatieplicht

Als werkgever moet je de zieke werknemer vóór het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst informeren over de mogelijke gevolgen van de instemming met het ontslag en dus ook over het risico om het recht op een ZW-uitkering te verliezen.

Hersteld melding

Een zieke werknemer kan zich in de loop van de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst ook bereid verklaren om zich hersteld te melden. De werknemer tekent dan in gezondheid de vaststellingsovereenkomst, waardoor er kennelijk geen risico zou zijn dat het UWV een benadelingshandeling aanneemt. Dit is alleen een reële mogelijkheid wanneer er op schriftelijk advies van de bedrijfsarts sprake kan zijn van een volledige hersteld melding. Het moment van ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is leidend. Een werknemer kan ná ondertekening van de vaststellingsovereenkomst dus weer ziek uitvallen, maar dat doet niets af aan de rechtsgeldigheid van de vaststellingsovereenkomst.

Indien er wel een hersteld melding heeft plaatsgevonden, maar werknemer feitelijk nog arbeidsongeschikt is, ontstaat er een risico dat de vaststellingsovereenkomst wordt vernietigd. Hiertoe is nodig dat er tijdens het tekenen van de vaststellingsovereenkomst sprake was van arbeidsongeschiktheid en de werkgever dit redelijkerwijs ook had kunnen weten.

Vaststellingsovereenkomst

Zorg voor een juridisch zorgvuldige geformuleerde vaststellingsovereenkomst om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Raadpleeg altijd een jurist voordat er een vaststellingsovereenkomst wordt voorgelegd aan een werknemer.