Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
14 oktober 2016 Nieuws

Opnemen herwaarderingsreserve en het verwerken op de balans

Moet u deze mutatie op de creditzijde van de balans verwerken?

Helpdeskvraag

Mijn cliënt heeft in 2015 uit een boedel een lening overgenomen voor € 50.000. Deze lening was nominaal € 70.000. Nu blijkt in 2016 deze lening geheel binnen te komen. Ik overweeg voor het meerdere (€ 20.000) een herwaarderingsreserve op te nemen. Natuurlijk rekening houdend met een latentie. Als gevolg hiervan moet ik de waardering van de deelneming aanpassen op de balans van de holding (100% aandeelhouder). Hoe moet ik deze mutatie op de creditzijde van de balans van de holding verwerken? Als herwaarderingsreserve of als wettelijke reserve deelneming?

Antwoord

Een deelneming die volgens de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, moet een wettelijke reserve deelneming vormen voor de door de deelneming behaalde resultaten en rechtstreekse vermogensvermeerderingen die ontstaan vanaf de eerste waardering, indien de uitkering niet zonder beperking kan worden bewerkstelligd. (RJK B3.120)

Extra opmerking: Er kan ook overwogen worden om de inning van deze vordering pas te verwerken in het boekjaar 2016. Hierbij wordt gesteund op het realisatiebeginsel; opbrengsten worden pas verwerkt op het moment dat de transactie daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: