Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
26 april 2022 Nieuws

Oproepkrachten en de opzegtermijn

Let op: Een oproepkracht is niet gelijk aan een reguliere werknemer
Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

Helpdeskvraag

Mijn oproepkracht (nul-urencontract) heeft het dienstverband opgezegd en wil na vier dagen weg. Wij zijn een maand (tussentijds) opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst overeengekomen. Ik wil hem daaraan houden. Kan ik mijn oproepkracht dwingen om een maand opzegtermijn aan te houden?

Ons antwoord

Sinds de komst van de WAB geldt er een wettelijke opzegtermijn voor de oproepkracht van 4 dagen indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. Alleen bij cao (3/4 dwingend recht) kan de opzegtermijn verkort worden tot minimaal 24 uur (gelijk aan de oproeptermijn). Is er geen cao van toepassing dan wel is er over de opzegtermijn van de oproepkracht niets in opgenomen, dan kan de oproepkracht met inachtneming van 4 dagen zijn of haar dienstverband opzeggen. In tegenstelling tot de reguliere werknemer hoeft de oproepkracht niet op te zeggen tegen het einde van de maand.