Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
4 januari 2023 Nieuws

Oudedagsvoorziening in de bv

Een goed voornemen voor 2023: agendeer de 60e verjaardag van al jouw klanten met een oudedagsvoorziening in de bv!
Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

Een goed voornemen dat leidt tot betere advisering en minder aansprakelijkheid! En hoe aardig is het een klant te feliciteren met het bereiken van een kroonjaar.

Bij deze roep ik iedere adviseur op een agendering aan te maken vlak voor de 60e verjaardag van jouw klanten met een oudedagsvoorziening in de bv. Nadat je de klant een felicitatie hebt gezonden, check je de overeenkomst en/of berekeningen voor de overeengekomen ingangsdatum van de uitkeringen van pensioen, lijfrente, stamrecht of ODV.

Als je vanaf de 60-jarige leeftijd van de klant regelmatig aandacht besteedt aan de mogelijkheden en onmogelijkheden (!), ben je meestal ruim op tijd om te kunnen voorsorteren. De klant heeft alle tijd om te beslissen over de wijze waarop dit oudedagsinkomen in de eigen situatie wordt ingepast. Er zijn nog geen cruciale deadlines verstreken. Daar waar van toepassing kun je de klant ook nog helpen de vrijval in de winst (in het jaar waarin de uitkeringen worden bepaald) te beperken of zelfs te voorkomen. De klant zal jouw proactieve aanpak waarderen.

Nog te regelmatig verstrijken termijnen waarbinnen de uitkeringen uit een voorziening in de bv moeten zijn geregeld. De oudedagsvoorziening wordt dan geacht te zijn prijsgegeven (of afgekocht) en fiscale sancties kunnen worden opgelegd. Al met al een heffing die kan oplopen tot 70% van de commerciële waarde van de oudedagsvoorziening. Een betrokken adviseur kan dit voorkomen!

Voor de leden van Auxilium

Maak gebruik van de helpdesk! Bel tijdig om de (fiscale) kaders van de betreffende oudedagsvoorziening te bespreken. Natuurlijk kunnen wij jou ook ondersteunen bij het inpassen van de oudedagsvoorziening in het financiële plaatje van uw klant. Vaak ook is een (Teams-)gesprek met jou en de klant, waarbij wij de opties toelichten aan de hand van de wensen en vragen van jouw klant, een mooie oplossing.

Maar alles begint bij jouw tijdige agendering. Breng dit goede voornemen voor 2023 meteen ten uitvoer!