Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
15 juni 2016 Nieuws

Regelgeving overige gegevens kleine rechtspersoon

Regelgeving betreffende de overige gegevens bij een kleine rechtspersoon. Wat is nu precies de regelgeving onder de gewijzigde Titel 9 Boek 2 BW?

Helpdeskvraag

Wat is nu precies de regelgeving betreffende de overige gegevens bij een kleine rechtspersoon onder de gewijzigde Titel 9 Boek 2 BW?
Overige gegevens
De overige gegevens zijn opgenomen in artikel 2: 392 BW. Het opnemen van deze overige gegevens was voor kleine rechtspersonen verplicht onder de oude regelgeving. Onder de nieuwe regelgeving heeft een kleine rechtspersoon vrijstelling voor het opnemen van de overige gegevens. Dit is geregeld in artikel 2: 396 lid7 BW waarin onder andere wordt vermeld dat artikel 2:392 BW niet van toepassing is.

Van overige gegevens naar toelichting
Een aantal gegevens is vanuit de overige gegevens verplaatst naar de toelichting. Dit betreffen de volgende onderdelen:

  • Een opgave van de gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon, onder mededeling van de omvang van die gevolgen (art. 2:380a BW)
  • Een opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe (art. 2:380c BW)
  • Een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven(art. 2:380d BW).

​Voor de kleine rechtspersoon geldt er met betrekking tot de inrichtingstukken geen vrijstelling voor het opnemen van het eerste onderdeel (gebeurtenissen na balansdatum) in de toelichting. Met betrekking tot de publicatiestukken geldt deze vrijstelling wel (art. 2:396 lid 8 BW). Met betrekking tot de laatste twee onderdelen (resultaatbestemming en winstbewijzen) geldt voor de kleine rechtspersoon een vrijstelling voor het opnemen in de toelichting van de inrichtingsstukken ten aanzien van de laatste twee onderdelen. Dit is geregeld in artikel 2: 396 lid7 BW waarin staat vermeld dat de artikelen 380c en 380d niet van toepassing zijn.