Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
22 november 2023 Nieuws

Saldoverklaring als niet alle inleg in de lijfrente is afgetrokken

Het is belangrijk een saldoverklaring aan te vragen en deze aan de uitvoerder te sturen vóórdat de uitkeringen beginnen.
Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

Mariëtte Elling: “Regelmatig krijg ik een vraag over niet afgetrokken lijfrentepremies. Jij hebt ze vast ook, klanten met een lijfrenteverzekering waarvan ze keurig ieder jaar de premie betalen. Of een bankspaarrekening waarop zij af en toe een bedrag overmaken. En vervolgens blijkt dat die premie of inleg helemaal niet of niet helemaal aftrekbaar is. Misschien is de premie wel aftrekbaar, maar wordt vergeten dit ook te regelen in de IB-aangifte.

De lijfrente-uitkeringen zijn te zijner tijd echter wel volledig belast! Of de Belastingdienst moet een saldoverklaring hebben afgegeven, waaruit blijkt dat (een deel van) de uitkeringen zonder inhoudingen mogen worden verstrekt. Zonder die saldoverklaring kan de verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling geen rekening houden met een onbelast deel van de lijfrente, omdat zij inhoudingsplichtig is. Het is dus belangrijk een saldoverklaring aan te vragen en deze aan de uitvoerder te sturen vóórdat de uitkeringen beginnen.”

Hoe zit het ook alweer?

Lijfrentepremies, daaronder valt ook de inleg in een bancaire lijfrente of in de lijfrente bij een beleggingsinstelling zijn aftrekbaar. Maar wel voor zover de belastingplichtige jaar- en/of reserveringsruimte heeft of het de verlaging van een oudedagsreserve of de aanwending van stakingswinst betreft (binnen bepaalde kaders).

Is er geen mogelijkheid tot aftrek of wordt de aftrekruimte niet benut, dan kan bij de Belastingdienst een saldoverklaring (verklaring niet afgetrokken premies en stortingen) worden aangevraagd. Met die verklaring houdt de uitkerende instantie geen belasting in over het daarop aangegeven bedrag. Er wordt pas ingehouden zodra de uitkeringen het niet afgetrokken bedrag overschrijden.

De tot en met 2009 betaalde lijfrentepremies tellen volledig mee, maar voor de premies vanaf 2010 geldt een maximum van €2.269 per belastingplichtige per jaar. Voor verzekeringen die zijn afgesloten vóór 14 september 1999 en die nog onder het overgangsrecht vallen, geldt deze €2.269 per polis per jaar.

Voor het aanvragen van de saldoverklaring moet de klant kunnen aantonen dat de premie is betaald èn dat de premie (gedeeltelijk) niet in mindering op het inkomen is gekomen.

Vaak is het aantonen van de betalingen niet het probleem. Om aan te tonen dat geen aftrek is genoten, zijn oude IB-aangiftes/aanslagen nodig. Weet dat de Belastingdienst maar een beperkt aantal jaren (14) kan terugkijken. Voor eerdere jaren is het noodzakelijk dat jij of jouw klant de informatie nog beschikbaar heeft.

TIP

Bespreek regelmatig met klanten of zij de volledige premie wel in mindering hebben gebracht. Zo niet, vraag dan iedere paar jaar een saldoverklaring aan over de afgelopen jaren. Bewaar de saldoverklaringen tot de aanvang van de uitkeringen.