Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
3 januari 2023 Nieuws

Sluiting UBO register en gevolgen voor accountants

Welke procedure geldt voor accountantskantoren?

Het is je vast niet ontgaan: door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU op 22 november jl. is geconcludeerd dat de openbare toegang tot het UBO register onvoldoende onderbouwd is. Daarop heeft de overheid besloten op het UBO-register tijdelijk te sluiten. Binnenkort wordt bekend gemaakt in hoeverre de bevoegde autoriteiten, vooral die met handhaving te maken hebben, weer aansluiten.

Voor andere wwft instellingen zoals accountantskantoren, is de situatie complexer. Hierover wordt in een later stadium een besluit genomen.

Voor accountantskantoren geldt de volgende procedure:

Als jouw klant zich heeft aangemeld in het UBO register, maar deze aanmelding is nog niet verwerkt, dan is de vaststelling dat de opgave is gedaan, voldoende. De cliënt kan de onderhavige documentatie overleggen. Bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de KVK. Er kan door de accountant niet vastgesteld worden of er mogelijke verschillen zijn met de informatie waarover de accountant beschikt. Als de registratie wel is voltooid, dan dient de client het accountantskantoor daarover te informeren.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: