Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
15 maart 2023 Nieuws

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Auxilium Medewerker

Op 21 februari 2023 heeft de commissie COPRO, protocol 22089 gepubliceerd. Dit protocol moet gebruikt worden bij de aanvraag van een voorschot voor 2023 van € 125.000 of meer voor de energielevering in het kader van het prijsplafond. Het gaat dus niet om de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

RVO-loket TEK open

Op 21 maart 2023 gaat het RVO-loket open voor de TEK over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Dit loket is tot en met 2 oktober 2023 geopend.

Voor de aanvraag is vooralsnog geen accountantsproduct nodig. In het webinar van de RVO op 14 maart jl. is aangegeven dat het op dit moment nog niet duidelijk is of voor bedragen boven de € 125.000 toch een accountantsproduct nodig is. De RVO is hierover in overleg met de NBA. Wij houden je op de hoogte.

Heb jij ‘energie-intensieve’ cliënten?

Wij adviseren om jouw energie-intensieve cliënten (energiekosten zijn minimaal 7% van de omzet) te informeren over deze regeling. Voor het aanvragen van de tegemoetkoming gaat de ondernemer cliënt naar de site van de RVO. Naast de NAW-gegevens van de subsidie-aanvrager zijn de volgende gegevens nodig voor de aanvraag:

  • Aangiftes omzetbelasting, inclusief eventuele suppletie over 2022 of een ander bewijsstuk waaruit de omzet 2022 blijkt als geen sprake is van omzetbelasting.
  • Als sprake is van een groep verbonden ondernemingen moet de omzet van alle aangesloten ondernemingen bij elkaar opgeteld te worden, zonder de intercompany-omzet.
  • Een verklaring SME dat jouw MKB-onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming.

Kijk voor de verklaring mkb-onderneming op de website van RVO bij de mkb-toets (SME self-assessment questionnaire)

  • Uitgangspunt voor de bepaling van de berekening KMO zijn de cijfers die zijn opgenomen in de laatste goedgekeurde jaarrekening
  • Voor een praktische uitwerking van de KMO-definitie, inclusief voorbeelden, verwijzen we naar FAQ T31. De regeling KMO voor de TEK is gelijk aan die van de TVL.
  • Zowel een micro, een kleine als een middelgrote onderneming valt onder de definitie MKB TEK.

Advies RVO

Tot slot geeft de RVO aan om alleen van deze regeling gebruik te maken als het echt noodzakelijk is. Als achteraf blijkt dat de TEK onterecht door jouw cliënt is aangevraagd, dan moet het stappenplan NV NOCLAR gevolgd worden.