Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
18 augustus 2021 Nieuws

Terugmeldplicht UBO-register

Vanaf 27 september 2020 geldt voor Wwft-instellingen een terugmeldplicht
Horizontaal Toezicht

Wees u bewust van de terugmeldplicht UBO-register

Sinds de invoering van het UBO-register per 27 september 2020 is het raadplegen van het UBO-register onderdeel geworden van het Wwft-cliëntenonderzoek en moet men beschikken over een UBO-uittreksel van de cliënt. Daarnaast is een Wwft-instelling verplicht een melding bij de Kamer van Koophandel te doen wanneer deze constateert dat de UBO-gegevens van een cliënt ontbreken, onjuist of onvolledig zijn (‘terugmeldplicht’). Het niet voldoen aan de terugmeldplicht vormt een economisch delict.

Overgangsperiode

Voor de op 27 september 2020 al bestaande organisaties geldt een overgangsperiode van 18 maanden voor het registreren van de UBO’s. Gedurende die ‘vulperiode’ geldt de terugmeldplicht niet zolang een cliënt nog geen UBO-registratie heeft gedaan.
Let op: zodra een cliënt deze registratie wel doet, gaat de terugmeldplicht ook tijdens deze 18 maanden al gelden voor de Wwft-instelling! Uiterlijk 27 maart 2022 moeten alle UBO’s van bestaande BV’s, NV’s, CV’s, VOF’s, maatschappen, e.d. zijn ingeschreven in het UBO-register.