Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
10 mei 2021 Nieuws

TVL, NOW en de jaarrekening

De TVL verwerk je als bijzondere post.
Auxilium Medewerker

Hoe moet ik de TVL verwerken in de jaarrekening?

Mijn klant heeft de TVL Q4 2020 ontvangen in 2021, deze heeft betrekking op de periode oktober tot en met december 2020 (1 kwartaal). De ontvangen TVL Q4 moet ik in 2020 verwerken. Nu loopt mijn NOW 2.0 van augustus 2020 tot en met november 2020. Hoe dien ik de TVL aan de periodes toe te rekenen (dit ivm de afrekening van de NOW)? Klopt het als ik de TVL als omzet elke maand voor 1/3 toereken of moet ik kijken naar het werkelijke omzetverlies in die maanden volgens de aangifte BTW? Hoe moet ik de TVL verwerken in de jaarrekening?

Ons antwoord

De TVL verwerk je in 2020 als bijzondere post onder de overige kosten (overige vordering omdat het bedrag in 2021 ontvangen is). Op het moment dat er sprake is van een kwartaalaangifte btw, mag het kwartaalbedrag TVL gedeeld worden door 3. Op het moment dat er sprake is van een maandaangifte btw, dan dient het kwartaalbedrag TVL naar rato verdeeld te worden op basis van werkelijk aangegeven omzet in die maanden.