Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
27 februari 2018 Nieuws

Uitschrijven van rechtspersonen en de publicatieplicht

Auxilium Medewerker
Helpdesk & Fiscaal advies

Hoe moet de uitgeschreven onderneming voldoen aan de publicatieplicht?

Een B.V. is op 27 december 2017 uitgeschreven door middel van het indienen van formulier 17b bij de Kamer van Koophandel. Moet het bestuur van de vennootschap nog een jaarrekening over 2017 opstellen en, indien dit het geval is, hoe gaat de uitgeschreven onderneming voldoen aan de publicatieplicht?

Antwoord

Door het indienen van formulier 17a bij de Kamer van Koophandel is er een verzoek tot ontbinding van de rechtspersoon ingediend. Dit verzoek gaat vergezeld van notulen van een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouder, waarin het besluit tot ontbinding is genomen. Echter hiermee is de onderneming nog niet beëindigd. De onderneming blijft voortbestaan tot het moment dat formulier 17b bij de Kamer van Koophandel is ingediend. Dit is een verzoek tot beëindiging van de vennootschap. Hiermee wordt de vennootschap definitief uitgeschreven.

Nadat de onderneming is uitgeschreven door middel van formulier 17b.
Als de onderneming volledig is uitgeschreven moet je een overzicht ‘rekening en verantwoording’ opstellen. Dit is geen jaarrekening, deze hoeft dus ook niet meer worden opgesteld en er hoeft ook niet meer gepubliceerd te worden, hierbij zijn we er  wel vanuit gegaan dat er over 2016 wel een jaarrekening is opgesteld en dat er binnen de termijnen is gepubliceerd.  Dat er geen jaarrekening hoeft te worden opgesteld wil niet zeggen dat er niets meer moet gebeuren.

De fiscale verplichtingen dienen nog wel te worden afgewikkeld. Dus er moet nog een aangifte vennootschapsbelasting worden opgesteld over de periode 01-01-2017 tot datum van uitschrijving. Deze verplichting vervalt niet met uitschrijving van de vennootschap.