Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
3 maart 2021 Nieuws

Uitstellen pensioenuitkeringen

Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

Ingangsdatum van pensioenuitkeringen uitstellen, mag dat?

Mijn klant heeft pensioen in eigen beheer en binnenkort bereikt hij de pensioendatum. Het klopt toch dat hij de ingangsdatum van de uitkeringen mag uitstellen?

Antwoord

Ja, dat klopt. De pensioendatum mag worden uitgesteld tot uiterlijk vijf jaar na de AOW-datum. Als uw klant vanaf 25 juni 2021 AOW gaat ontvangen, dan mag hij zijn pensioen uitstellen tot 25 juni 2026.

Dit uitstel moet vóór de oorspronkelijke pensioendatum zijn overeengekomen tussen werkgever (BV) en werknemer (DGA). Voor zover de mogelijkheid tot uitstel nog niet was opgenomen in de pensioenovereenkomst, moet dat alsnog gebeuren. Verder moet het uitstel zelf worden vastgelegd (notulen AV en addendum op pensioenovereenkomst). Het pensioenbedrag moet actuarieel worden herrekend op basis van de nieuwe pensioendatum, waardoor uw klant te zijner tijd een hogere uitkering ontvangt.

Aan het uitstel zijn verder geen voorwaarden meer verbonden. De eis om door te werken en de maximering tot maximaal 100% van het pensioengevende salaris zijn in 2017 vervallen.

Indien de DGA in het verleden is gescheiden en de ex-partner daarbij aanspraak heeft gekregen op een deel van het ouderdomspensioen, ontvangt de ex-partner eveneens een hoger pensioen vanaf de nieuwe pensioendatum.