Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
2 december 2022 Nieuws

Update Box 3 (december 2022)

Wat is de laatste status van Box 3?

De staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat er een proefprocedure wordt gestart. Rechtsvraag in deze procedure is of belastingplichtigen die geen massaal bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing toegang krijgen tot het rechtsherstel dat inmiddels is geboden aan de belastingplichtigen die wel bezwaar hebben gemaakt. De staatssecretaris heeft daarbij toezegging gedaan dat (als de Hoge Raad positief besluit op de rechtsvraag) alle belastingplichtigen, ongeacht of zij wel of niet een verzoek ambtshalve vermindering hebben ingediend, alsnog toegang krijgen tot rechtsherstel. Zij worden dan in een gelijke juridische positie gebracht, met alle rechtsmiddelen die daarbij openstaan, als belastingplichtigen die wel op tijd bezwaar hebben gemaakt, of waarvan de aanslag op 24 december 2021 nog niet definitief vaststond (om een andere reden).

Conclusie

Er hoeft in 2022 (voor het belastingjaar 2017) geen verzoek om ambtshalve vermindering worden ingediend. Wij adviseren wel om door te gaan of te starten met het inventariseren van het werkelijke rendement box 3. Daarbij kan het model “Rekenmodel inventarisatie werkelijk rendement box 3” worden gebruikt. Dit model is te vinden in onze modellenbibliotheek.

Deze conclusie geldt zeker ook voor de belastingplichtigen die wel (massaal) bezwaar hebben gemaakt en rechtsherstel krijgen. De inventarisatie kan bij hen worden gebruikt voor de beoordeling of het geboden rechtsherstel voldoende compensatie biedt. Tot slot kan deze inventarisatie ook uitkijk geven op de vraag of het wenselijk is om het vermogen anders vorm te geven of ergens anders onder te brengen (bijvoorbeeld in een B.V.).