Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
3 mei 2021 Nieuws

Veelgestelde vragen over de TVL

Waarneming en noodplan

Vraag: Mijn klant wil de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 aanvragen. Moet dit op concernniveau of per lichaam?

Antwoord: In tegenstelling tot de NOW-regeling, kent de TVL geen concernbegrip. Je bekijkt dus per lichaam (per KVK nummer) of er recht bestaat op TVL.

Vraag: De omzet moet worden aangetoond met de aangifte OB maar mijn klant valt onder een bijzondere situatie voor de OB. Wat nu?

Antwoord: In de regeling staat (artikel 3, lid 8) dat je je omzet aantoont met de BTW aangifte. Er staat echter ook dat indien je niet over je hele omzet BTW betaalt, je de omzet op andere wijze uit de administratie kan doen blijken. In de toelichting op de regeling worden de volgende voorbeelden van situaties waarin de omzet langs andere weg kan worden aangetoond, genoemd:

  1. Als je aangifte doet voor een fiscale eenheid BTW. Aangezien de TVL per lichaam geldt zal de omzet van het betreffende lichaam op andere manier moeten worden aangetoond;
  2. Als je TVL aanvraagt o.b.v. de nevenactiviteit en niet de hoofdactiviteit. Het gaat dan namelijk ook alleen om het omzetverlies van de nevenactiviteit;
  3. Als je de kleine ondernemersregeling (OVOB) voor de BTW toepast;
  4. Als je vrijgestelde omzet hebt;
  5. Als je omzet uit het buitenland hebt.

​Wij gaan er van uit dat ook indien de ondernemer aangifte doet op basis van de margeregeling en/of globalisatieregeling, de omzet op andere wijze moet worden aangetoond omdat in dat geval niet over de hele omzet BTW wordt betaald.

Vraag: Mijn klant is op 12 maart 2020 ingeschreven in de KVK. Kan hij nu geen TVL krijgen omdat er geen referentieperiode is?

Antwoord: Jawel in artikel 4 lid 2 b van de regeling staat dat een getroffen ondernemer, die na 29 februari 2020 is ingeschreven, maar wel aan de overige eisen van de regeling voldoet, recht heeft op een vast bedrag ad € 750.
Ook voor andere ondernemers geldt dat als de tegemoetkoming vanuit de berekening minder is dan € 750, de TVL toch € 750 bedraagt (mits aan de overige voorwaarden is voldaan).

Vraag: Ik heb gehoord dat er voor de voorraad voor de non-food detailhandel ook nog een tegemoetkoming komt. Hoe komt mijn klant daarvoor in aanmerking?

Antwoord: Ondernemers in de non-food detailhandel (zie tabel Rijksoverheid) kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag bedraagt minstens 2,8% van het omzetverlies met een maximum van € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020. Ondernemers, die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in de KvK, ontvangen een vaste opslag van € 101. De opslag VGD hoeft niet apart te worden aangevraagd, maar loopt automatisch mee bij de aanvraag voor TVL Q4 2020. Een ondernemer die niet in aanmerking komt voor de TVL ontvangt ook geen opslag VGD.

Tot slot

De TVL regeling is, zoals alle coronamaatregelen, robuust van aard om snel een groot aantal ondernemers te helpen. Vooralsnog is er geen regeling voor schrijnende gevallen. Er zijn dus altijd ondernemers die buiten de boot vallen.