Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
9 juni 2021 Nieuws

Verhuur woning en de aangifte; hoe zit het met box 3?

Belastingvoordeel met de juiste keuzes!

Helpdeskvraag

Mijn klant vertelt mij dat bij het invullen van de aangifte in het pakket van de belastingdienst over 2020 in box 3 de vraag wordt gesteld of woningen verhuurd zijn en tegen welk bedrag. Wat is de relevantie van die vraag?

Ons antwoord

Wij worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat de zogenaamde leegwaarderatioregeling in box 3 nogal onderbelicht is. Dat is zonde, want het kan een aanzienlijke belastingbesparing opleveren.

Hoe werkt het?

Voor elke woning in box 3, die wordt verhuurd als woning en valt onder de regels voor huurbescherming (dus niet voor vakanties of voor zakelijk gebruik door de huurder), mag een korting op de waarde in box 3 worden toegepast. Deze korting bedraagt tenminste 15% en loopt op naarmate de huur lager is.

Hoe bereken ik mijn korting?

Als eerste moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Is er sprake van huurbescherming? Zo niet dan is de regeling niet van toepassing. Wanneer  sprake is van huurbescherming leest u hier.
  • Was de woning op 1 januari van het belastingjaar verhuurd? Zo niet, dan is de regeling niet van toepassing, ook al was deze de rest van het jaar wel verhuurd. Het gaat om de peildatum (1 januari) in box 3.
  • Hoeveel bedroeg de huur over januari? De in de formule in aanmerking te nemen jaarhuur bedraagt 12 keer de maandhuur over januari (nb dus ook als de woning vanaf februari weer leeg stond!)

​De in box 3 in aanmerking te nemen waarde van een verhuurde woning wordt gevonden door de uitkomst van de formule: Jaarhuur / WOZ-waarde * 100%, in te vullen in dit schema:

De in box 3 op te geven waarde bedraagt de WOZ-waarde maal het gevonden percentage leegwaarderatio. Indien de huurprijs niet op zakelijke grondslagen berust moet u als uitkomst van de formule uitgaan van 3,5%. Dit zal vooral bij verhuur binnen de familie voorkomen. Dan bedraagt de leegwaarderatio dus steeds 62% (tekst 2021).