Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
8 juni 2015 Nieuws

Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot het vermelden van het resultaat

Auxilium Medewerker

Vraag

Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot het vermelden van het resultaat in de toelichting van de publicatiestukken?

Antwoord

Voor kleine rechtspersonen geldt voor publicatievoorschriften met betrekking tot de winst- en verliesrekening een vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 8 BW. We onderscheiden de termen ‘resultaat’ en ‘ingehouden deel van het resultaat’.

​Het resultaat is het resultaat boekjaar, zijnde positief of negatief.
Het ingehouden deel van het resultaat  betreft het deel van het resultaat dat aan de overige reserves wordt toegevoegd.

De volgende situaties zijn denkbaar:

  • Positief resultaat, geen dividend: ingehouden deel van het resultaat is gelijk aan resultaat
  • Negatief resultaat: ingehouden deel van het resultaat is nihil
  • Positief resultaat, dividenduitkering: ingehouden deel van het resultaat is gelijk aan resultaat minus dividenduitkering.

Het ingehouden deel van het resultaat dient te worden vermeld in de toelichting (in het geval van balans na resultaatbestemming)

Indien het een balans voor resultaatbestemming betreft dient het onverdeelde resultaat apart onder het eigen vermogen te worden gepresenteerd.

Aangezien de accountant voor het definitief maken van de jaarrekening in de meeste gevallen op de hoogte is van de gewenst resultaatverdeling door de directie, is het aan te bevelen om een balans na resultaatverdeling op te stellen.