Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
2 augustus 2023 Nieuws

Verrekening vorderingen en schulden excessief lenen

Meer weten? Volg ons webinar Excessief lenen!

Zoals bekend, wordt een op 31 december 2023 nog bestaande, excessieve lening belast met inkomstenbelasting (26,9%). Met deze regeling beoogt de wetgever het bovenmatig lenen van de eigen vennootschap door de aanmerkelijkbelanghouder aan banden te leggen.

In beginsel tellen alle soorten schulden (behalve eigen woning schulden) mee bij het bepalen van het totaalbedrag aan schulden. Het gaat om alle leningen die direct of indirect, rechtens dan wel in feite aan de aanmerkelijkbelanghouder, zijn partner of bloed- of aanverwanten zijn verstrekt. Ook via een derde van de vennootschap lenen valt dus onder de regeling “rechtens dan wel in feite direct of indirect”. Hiermee wordt een groot aantal mogelijke routes om onder de heffing uit te komen afgesneden.

Verder vindt geen automatische saldering plaats. Vorderingen en rechten van de aanmerkelijkbelanghouder op zijn eigen vennootschap worden niet gesaldeerd met schulden aan de eigen vennootschap bij de beoordeling of er sprake is van excessief lenen. Indien wenselijk, moeten aanmerkelijkbelanghouders daarom zelf overgaan op een daadwerkelijke (civielrechtelijke) verrekening om voor saldering te zorgen.

Het is daarom van belang om vorderingen en schulden vóór eind december te hebben verrekend. In onze modellenbibliotheek is het model ‘overeenkomst van verrekening’ toegevoegd dat hiervoor kan worden gebruikt.

TIP!

Deze en meer tips en trucs over excessief lenen, worden behandeld in ons webinar ‘excessief lenen’. In september vindt dit praktische en interactieve webinar plaats op drie verschillende momenten. Inschrijven is nog mogelijk!