Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
17 september 2018 Nieuws

Wanneer ontstaat consolidatie- en controleplicht?

Een holding (micro) heeft in 2016 een 15% belang in een (controleplichtige) deelneming.
In 2017 wordt dit belang uitgebreid tot een belang van 100%.

Vraag 1: vanaf welk moment geldt er controleplicht voor de holding?
Vraag 2: vanaf welk moment geldt er consolidatieplicht voor de holding?

Antwoord

Vraag 1
Het antwoord vindt u in artikel 2: 396 BW; als een rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking heeft voldaan aan twee van de drie vereisten (balanstotaal, netto-omzet, gemiddeld aantal werknemers) dan ontstaat in dat tweede jaar (dus in 2018) de controleplicht.

Vraag 2
Voor consolidatie komt het antwoord eerst uit artikel 2: 407 lid 2a BW; consolidatie mag achterwege blijven, indien de grenzen van artikel 2:396 BW niet zouden worden overtreden. De wet is op dit vlak niet duidelijk. Als gekeken wordt naar de wettekst lijkt de wet erop te duiden dat er geen sprake is van een wachtperiode. Echter volgens diverse deskundigen (onder andere de auteurs van de compendium voor de jaarrekening, hoofdstuk 3.4.8 aantekening 9a) geldt de wachttijd van twee jaar ook en is er in het eerste jaar geen consolidatieplicht. Dus ook hier pas in 2018!!
Aanvulling: als in deze casus in het tweede jaar zowel consolidatie- als controleplicht aanwezig is, dan zal voor de vergelijkende cijfers toch de geconsolideerde cijfers van het eerste boekjaar (2017) beschikbaar moeten zijn.