Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
17 mei 2021 Nieuws

Wijziging bijtelling auto van de zaak bij gebruik meerdere auto’s

Bij privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het salaris in aanmerking worden genomen. De werkgever moet dit via de loonadministratie verwerken.

Als een werknemer (ook de dga) gebruik kan maken van meerdere auto’s van de zaak, moet in beginsel voor iedere auto de volledige bijtelling worden toegepast.

Paragraaf 23.3.12 van het Handboek Loonheffingen 2021 geeft hierin een tegemoetkoming. Als de werknemer alleenstaand is, of als hij in zijn huishouden de enige is met een rijbewijs, hoeft de werkgever maar voor één auto de bijtelling toe te passen. Zijn er 2 rijbewijzen, dan moeten er twee auto’s worden bijgeteld.

De werkgever mag de bijtelling(en) baseren op de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde. In geval van een young- of een oldtimer kan dit voordelig uitpakken. De bijtelling van de young- of oldtimer wordt namelijk berekend over de actuele waarde van deze young- of oldtimer en niet over de hoge oorspronkelijke cataloguswaarde.

Stel de werknemer met 1 rijbewijs in het gezin maakt gebruik van een auto van de zaak, een youngtimer met een cataloguswaarde van € 100.000 en een actuele waarde van € 5.000. Daarnaast kan hij beschikken over een nieuwe personenauto met een cataloguswaarde van € 75.000. Beide auto’s mag hij ook privé gebruiken. De werkgever mocht tot 2021 de bijtelling baseren op de actuele waarde van de youngtimer. De bijtelling was dan slechts 35% van € 5.000.

Vanaf 2021 is het Handboek Loonheffingen op dit punt gewijzigd. De werkgever moet bij terbeschikkingstelling van meerdere auto’s van de zaak rekenen met de auto die de hoogste bijtelling heeft. Uitgaande van het voorgaande voorbeeld, wordt de bijtelling dan € 16.500 (22% van € 75.000). Oorspronkelijk zou deze nieuwe regel gelden vanaf 1 januari 2021. De inwerkingtreding van deze nieuwe regel is echter door de Belastingdienst uitgesteld tot 1 januari 2022.

Het bijtellingsvoordeel dat kan worden genoten bij een young- of oldtimer bestaat hierdoor vanaf 1 januari 2022 niet meer. Wij raden u aan dit met uw klanten af te stemmen en in voorkomende gevallen de loonadministratie hierop aan te passen.