Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
10 april 2017 Nieuws

Wijziging bijzondere/buitengewone baten en lasten

Helpdesk en jurdisch advies

De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek hebben niet alleen impact op de buitengewone baten en lasten maar ook op de bijzondere baten en lasten. Hoe zit dit ook al weer?

De buitengewone baten en lasten (alsmede de hierbij behorende belastingen en toelichting) zijn vervallen. Dat betekent dat in de winst- en verliesrekening de posten ‘resultaat (en belastingen) over gewone bedrijfsuitoefening’ en ‘buitengewoon resultaat en belastingen buitengewoon resultaat’ niet meer voorkomen. Er is alleen nog maar sprake van bedrijfsresultaat, belastingen en resultaat na belastingen.

De baten en lasten (opgenomen onder de overige bedrijfskosten) die betrekking hebben op voorgaande jaren (zoals aanpassing van een schatting voor een claim) dienen naar aard en omvang toegelicht te worden. Hetzelfde geldt voor de bijzondere baten en lasten.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: