Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
24 oktober 2023 Nieuws

Wijziging eigen bijdrage BUA

Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) beperkt de aftrek van voorbelasting op o.a. personeelsverstrekkingen. Dit zijn bijvoorbeeld kerst- en jubileumgeschenken, maar ook bedrijfsfitness, huisvesting, eten en drinken en de fiets van de zaak. Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de aftrek van de eigen bijdrage bij toepassing van de BUA. Wat betekent dit voor jou?

De regel

Werkgevers kunnen hun personeel tot een bedrag van €227 per jaar bevoordelen (= BUA-drempelbedrag), zonder dat dit gevolgen heeft voor de aftrek van voorbelasting. Als de kostprijs van de verstrekkingen boven dit bedrag gaat, wordt de voorbelasting bij de werkgever beperkt. De werkgever kan dit vaststellen door een BUA-berekening te maken.

Wijziging: eigen bijdrage

Tot nu toe mocht een eventuele eigen bijdrage van het personeel in aftrek worden gebracht bij de berekening van het totaalbedrag aan verstrekkingen. De Belastingdienst heeft pas een besluit bekend gemaakt, waaruit blijkt dat deze uitleg per 1 januari 2024 niet langer van toepassing is. We leggen het uit:

Nu

Een werknemer ontvangt van de werkgever: een kerstpakket met een inkoopprijs van €150 en een abonnement op een tijdschrift (t.b.v. vrije tijd), ter waarde van €175. Over het abonnement betaalt de werknemer een eigen bijdrage van €100.

Het totaalbedrag van de verstrekkingen is €325. Dit is meer dan het BUA-drempelbedrag (= €227). Op basis van de website van de Belastingdienst mag de eigen bijdrage, €100, in mindering worden gebracht.

Dit betekent dat de bevoordeling ‘slechts’ €225 bedraagt, zodat de werkgever onder het BUA-drempelbedrag blijft. De voorbelasting op de inkoop van het kerstpakket en tijdschriftabonnement (€31,50 + €15,75) mag ook volledig in aftrek worden gebracht. Overigens is de werkgever btw verschuldigd over de eigen bijdrage (9%, dus €8,26).

Conclusie: de aftrek bedraagt €38,99 (€47,25 aftrek en €8,26 btw verschuldigd).

Nieuwe situatie per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari a.s. mag de eigen bijdrage niet langer afgetrokken worden van het drempelbedrag. De hierboven genoemde verstrekkingen van €325 gaan over het drempelbedrag heen. De voorbelasting op de inkoop van het kerstpakket en tijdschriftabonnement (€47,25) is niet aftrekbaar.

Daarna geldt op basis van het BUA nog wel, dat de aftrek niet wordt uitgesloten van de verschuldigde btw. De BUA-correctie bedraagt dus €38,99 (€47,25 – €8,26).

Conclusie: er is €8,26 aftrekbaar (aanvankelijk €47,25 afgetrokken en vervolgens een BUA-correctie van €38,99).

Overigens is niet duidelijk, wanneer de gewijzigde BUA-berekening ingaat (over 2023 of over 2024?). De voorbelasting is namelijk al gedurende het jaar beperkt en dit mag in de laatste aangifte (dus in januari van het volgende jaar) worden aangegeven.

Tip

We adviseren je aan cliënten te vragen of zij een BUA-berekening maken en aan te bieden deze te reviewen. De berekening wordt er namelijk niet makkelijker op. Hoewel de belangen niet altijd aanzienlijk zijn, blijft de BUA-berekening een vast onderwerp bij een boekenonderzoek.

Jouw kennis bijspijkeren?

Dit najaar geven btw-specialisten Joyce Westerveld en Carola van Vilsteren cursussen over btw actualiteiten (10 november), internationale btw (14 november) en btw en aftrek van voorbelasting (21 december). Schrijf nu in!