Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
1 februari 2023 Pensioen

Bedrag ineens bij aanvang pensioen alweer uitgesteld

Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

Door sommigen is er reikhalzend naar uitgekeken, enkelen hebben misschien zelfs de pensioendatum uitgesteld om er gebruik van te maken. Helaas voor hen is de wetsaanpassing die het mogelijk maakt op de pensioendatum een bedrag ineens op te nemen, weer uitgesteld. Het wetsvoorstel herziening bedrag ineens wordt niet voor 1 januari 2024 ingevoerd.

Bedrag ineens

Op pensioendatum maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen ineens ontvangen en zelf beslissen waaraan je dat bedrag wilt uitgeven. Dat is de keuze die je hebt, zodra de regeling ‘bedrag ineens’ is ingevoerd. Kies je voor een uitkering ineens, dan zijn de jaarlijkse pensioenuitkeringen daarna wel lager. Je hebt namelijk een deel van je pensioen al ineens ontvangen.

Over het bedrag ineens worden loonheffingen ingehouden, vergelijkbaar met gewone pensioenuitkeringen. Er kunnen gevolgen zijn voor heffingskortingen (waardoor je meer belasting betaalt) en voor de toeslagen (waardoor je bijvoorbeeld minder of geen huur- en zorgtoeslag krijgt). Een bedrag ineens is lang niet voor iedereen gunstig!

De opname van een bedrag ineens wordt toegestaan voor mensen met een (netto) pensioen of een (netto) lijfrente en alleen op de ingangsdatum van de uitkeringen. Alle uitvoerders van een pensioenregeling of lijfrente zijn verplicht hieraan mee te werken. Ook als het pensioen of de lijfrente in de ‘eigen BV’ wordt uitgevoerd. Let op: van de ODV (oudedagsverplichting ontstaan uit het omzetten van pensioen in eigen beheer) mag géén bedrag ineens worden afgekocht.

Uitstellen betaaldatum bedrag ineens

Als de ingangsdatum van het pensioen of de lijfrente in dezelfde maand (of op de eerste dag van de volgende maand) valt als het bereiken van de AOW-leeftijd, dan mag je kiezen voor een uitgestelde betaling van het bedrag ineens[1]. De uitbetaling gebeurt dan pas in januari van het volgende jaar. Voordeel is dat dan geen AOW-premie meer wordt betaald.

Overlijden voor uitgestelde betaaldatum

Komt de pensioengerechtigde te overlijden nadat het pensioen is verlaagd, maar voordat het bedrag ineens is uitgekeerd (bij uitgestelde betaling), dan ontstaat een nabetalingsverplichting aan de overledene. In de nalatenschap komt dan het verschil tussen het ‘normale’ en het verlaagde pensioen over de verstreken periode. Na zo’n nabetaling van ouderdomspensioen (alsof nooit was gekozen voor een bedrag ineens) lijkt het logisch dat ook het partnerpensioen op het ‘normale’ (niet verlaagde) niveau komt te liggen. Dit laatste is alleen zo bepaald voor een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Voor pensioen en een lijfrenteverzekering kan de nabestaandenuitkering een verlaagd bedrag zijn.

Belangrijke kanttekeningen bij de regeling zijn dat geen sprake kan zijn van zowel een bedrag ineens als een hoog-laag-pensioen, dat het verlaagde pensioen bij de keuze voor een bedrag ineens minimaal €594,89 (bedrag 2023) is en dat je alleen kan kiezen voor een bedrag ineens waarbij het partnerpensioen lager wordt, indien de partner akkoord gaat.

[1] Deze mogelijkheid tot het uitstellen van de betaling geldt niet voor het nettopensioen en de nettolijfrente.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: