Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Auxilium Duurzaamheid

Duurzaamheid is hèt verplichte PE-onderwerp van de NBA. Heb jij al 8 uur besteed aan het verplichte thema? Nee? Wij helpen je.

Duurzaamheid

Wat moet je hier als mkb-accountant mee?

De NBA heeft het onderwerp duurzaamheid benoemd als strategisch thema voor de komende jaren. In 2023/2024 moeten alle NBA-leden met een PE-verplichting 8 uur besteden aan dit thema. Heb jij al 8 uur besteed aan het verplichte thema? 

Het NBA-bestuur heeft besloten de termijn waarbinnen leden invulling mogen geven aan het verplichte permanente educatie-onderwerp Duurzaamheid te verlengen tot eind 2024. Leden hebben dus nog tot en met 31 december 2024 om invulling te geven aan dit PE-thema. Zie ook de informatie op de website van de NBA.

 

Lees meer over het thema duurzaamheid

Leerdoel Duurzaamheid PE-Portfolio (POP)

Een voorbeeld leerdoel: Ik wil mij aankomend jaar ten minste 8 uur verdiepen in het verplichte onderwerp duurzaamheid. Binnen dit onderwerp richt ik mij op de ESG-Criteria – Environment, Social en Governance. Met activiteiten wil ik mij als accountant zowel conceptueel als ook praktisch verdiepen in deze onderwerpen, zodat ik dit kan toepassen in mijn beroepspraktijk (signaleren, adviseren, opvolgen). Ik beschrijf in mijn PE-Portfolio wat ik over dit onderwerp heb geleerd en waar ik deze kennis heb ingezet.