Elke werkdag bereikbaar via 033 433 72 17
Duurzaamheid

Duurzaamheid: verplicht thema voor accountants in 2023

Het is de maatschappelijke rol van accountants hun klanten te ondersteunen bij het integreren van duurzaamheid in de kern van de organisatie. Daarom heeft de NBA duurzaamheid benoemd als strategisch thema voor de komende jaren. Vanwege dit grote belang geldt dit verplichte onderwerp in 2023 voor alle NBA-leden met een PE-verplichting. En moet dus ook worden opgenomen in jouw PE-portfolio 2023.

Verzorgt Auxilium cursussen voor dit thema?

Ja zeker! Je kunt op onze website filteren op de zoektermsoort ‘verplicht thema 2023 duurzaamheid’. Kies als locatie Leusden. Je ziet de cursussen die (gedeeltelijk) over duurzaamheid gaan. ← Dit logo staat ook bij deze cursussen.

 

Ons cursusaanbod over duurzaamheid

Het cursusaanbod wordt in 2023 steeds aangevuld en is te vinden via de zoekfunctie en wordt ook via onze cursusmailing gecommuniceerd.

Wat betekent duurzaamheid binnen accountancy?

Duurzaamheid is een containerbegrip en kan daardoor leiden tot onduidelijkheid en gebrek aan uniformiteit. Het komt er in het kort op neer dat in een duurzame maatschappij mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we als mensheid floreren terwijl we de aarde niet uitputten en alle mensen een bestaansminimum garanderen. Een organisatie onderneemt duurzaam als de organisatie producten en/of diensten aanbiedt op een manier die voldoet aan de behoeften van de klanten zonder daarbij de behoeften van anderen (mens en natuur) onherstelbaar in gevaar te brengen, niet hier en nu, en ook niet elders en in de toekomst.

Dit houdt in dat de NBA bij duurzaamheid niet alleen doelt op milieu gerelateerde onderwerpen, maar ook sociaal gerelateerde en werknemersgerichte onderwerpen en governance aspecten onder duurzaamheid schaart.

De NBA heeft daaraan gekoppeld een aantal subthema’s benoemd:

  • Duurzame strategie en bedrijfsvoering
  • Duurzaamheidsverslaggeving (waaronder CSRD)
  • ESG assurance
  • ESG fraude
  • Klimaat en CO2
  • Circulaire economie

Bekijk hier de pdf waarin alle thema’s worden toegelicht.

Wat houdt de verplichting in?

Je bent vrij om de leerinterventie of leerinterventies te kiezen die helpen je leerdoel te behalen. Je moet in 2023 8 uur besteden aan het verplichte thema duurzaamheid. Vergeet in jouw PE-portfolio niet op iedere leerinterventies te reflecteren.

Bron: NBA