Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Personeel en Organisatie

Arbeids- en sociaalrechtelijke vragen, arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, cao’s, ziekteverzuim & vertrouwenspersoon.

Personeel en Organisatie (P&O)

Personeel en Organisatie (P&O)

We helpen jou en jouw klanten in de rol van werkgever en manager. Bijvoorbeeld bij arbeids- en sociaalrechtelijke vraagstukken vanuit jouw adviespraktijk. Of we zijn het vaste P&O aanspreekpunt voor de organisatie van jouw klant. Onze personeelsadviseur helpt bij: P&O advies en hulpmiddelen, P&O ondersteuning op de werkvloer, ziekteverzuim en vertrouwenspersoon.

P&O: advies en hulpmiddelen

 • Helpdesk arbeids- en sociaalrechtelijke vragen (in lidmaatschap)
 • Instroom, doorstroom en uitstroom
 • Arbeidsovereenkomsten, personeelshandboek, functieprofielen, cao’s en salaristabellen
 • Functionerings- en beoordelingssysteem
 • Persoonlijke regelingen en overeenkomsten (leaseauto, telefoon)
 • Protocol ziekteverzuim en/of ongewenst gedrag
 • P&O Advies organisatie breed (opleiding en ontwikkeling, actuele wetgeving, aanpak ziekteverzuim etc.). P&O quick scan
 • Salarisadministratie: helpdesk en verzorgen loonadministratie (via samenwerkingspartner Pay-Check

P&O: ondersteuning op de werkvloer

 • Conflictsituaties, reorganisaties, fusies en ontslagtrajecten
 • Functioneringstrajecten, assessments en coaching van managers en medewerkers
 • Implementatie resultaatgericht werken en ontwikkelen
 • Vaste P&O ondersteuning op kantoor of bij jouw klant

Ziekteverzuim

Als jouw werknemer ziek is, ben jij als werkgever de verzuimmanager voor de re-integratie van de medewerker. Wij nemen deze rol van jou over. Ziekteverzuimbegeleiding van A tot Z.

Download de brochure ziekteverzuim

Vertrouwenspersoon

Werkgevers moeten volgens de Arbowetgeving beleid hebben om werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Een vertrouwenspersoon helpt de onderneming een veilig werkklimaat te bieden. Wij zijn jouw aanspreekpunt in vertrouwelijke situaties.

Download de brochure vertrouwenspersoon

Sparren over de mogelijkheden?

Eén van onze leden worden? Worden wij jouw collega op afstand!