Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
5 juli 2023 Accountancy

Fundamentele fout waardering deelneming

Helpdeskvraag

In de huidige enkelvoudige jaarrekening van een holding is per ongeluk de 100%-deelneming ten onrechte gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Deze waardering moet worden aangepast. Hoe pak ik dit nu aan?

Antwoord

Er is sprake van een fundamentele fout in de jaarrekening. Om deze fout te herstellen, moet de deelneming (in de enkelvoudige jaarrekening) opnieuw worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, in een nog niet vastgestelde jaarrekening. Het eigen vermogen (inclusief overige reserves) aan het einde van het voorgaande boekjaar moet worden herrekend alsof de fout niet heeft plaatsgevonden (RJK A3.305). Daarnaast dienen de vergelijkende cijfers te worden aangepast en moet in de toelichting worden vermeld dat er sprake is van het herstel van een fundamentele fout, met een beschrijving van de aard en, indien mogelijk, de omvang van de fout (RJK A3.307).

Wil je meer weten over de verwerking van fundamentele fouten? Volg onze update accountancy najaar.