Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
16 januari 2024 Nieuws

Bitcoins en DAC8

Helpdeskvraag

Mijn klant belegt in bitcoins. Moet ik deze aangeven in box 3? Ze staan niet in de VIA.

Antwoord

De Bitcoin is de bekendste cryptomunt. Voor alle cryptomunten geldt dat ze een waarde vertegenwoordigen. In box 3 moeten ze daarom als vermogen worden verantwoord op basis van de koers per 1 januari. Dit verandert niet als de koers op 2 januari instort.

Als door een bv wordt belegd in bitcoins, dan zijn voor de jaarrekening aanvullende werkzaamheden (significante aangelegenheden) nodig om de juiste standen vast te stellen.

Let op!

Cryptomunten moesten altijd al worden aangegeven, maar tot nu toe was er weinig mogelijkheid tot controle. Dat verandert met de komst van DAC8. Op grond van deze richtlijn moeten vanaf 1 januari 2027 platformen die crypto-activadiensten aanbieden, gegevens van gebruikers uitwisselen. Tot die tijd moeten de gebruikers zelf een schermprint maken van de waarde van de cryptomunten op 1 januari van het betreffende belastingjaar.

Voor meer informatie, zie Taxence: nieuwe rapporteringsverplichtingen door DAC8 

Even opfrissen:

  • De DAC7 is ingegaan per 1 januari 2023, zie hierover ons artikel van juli 2023 en de EU-richtlijn.
  • De DAC6 betreft het melden van grensoverschrijdende fiscale constructies, zie hiervoor het artikel van de Belastingdienst.
  • De DAC5 voorziet in regels op grond waarvan belastingautoriteiten toegang hebben tot anti witwas inlichtingen.
  • De DAC4 voorziet in de automatische uitwisseling van landenrapporten van multinationale groepen (ook wel de zogenoemde Country-by-Country Reporting)
  • De DAC3 ziet op de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken
  • De DAC2 vormt de basis voor de automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens tussen de EU-lidstaten volgens de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS)
  • De DAC1 voorziet sinds 1 januari 2014 in de automatische uitwisseling van inlichtingen in vijf specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, namelijk arbeidsinkomen, bestuurdersbeloningen, bepaalde levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken.

Bron: Op naar de uitwisseling van informatie over crypto bezittingen! – Nextens

Heb je een vraag over dit artikel of een fiscale (helpdesk)vraag?

Stuur jouw vraag naar fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl 

Een van onze fiscalisten neemt contact met je op!