Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
13 april 2023 Duurzaamheid

Aan de slag met duurzaamheid binnen het mkb

Marco Kastelein Financieringsspecialist

De komende jaren ligt – ook voor de accountant – de focus op een duurzamere samenleving. Om onze wereldbol toekomstbestendig te houden voor de volgende generaties moet het roer om.

De meeste mensen denken bij duurzaamheid aan CO2-reductie en zonnepanelen of hergebruik en vermindering van afval. Dit zijn goedbedoelde initiatieven die vaak op zichzelf staan en de samenhang missen voor een echt duurzaamheidsbeleid.

Europese richtlijn

Duurzaamheid moet een onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Het is niet langer een vrijblijvende keuze, maar ontwikkelt zich snel richting een wettelijke verplichting. In het kader van de komende Europese richtlijn (1) zijn de ESG -factoren bepalend. ESG (2) staat voor milieu, sociaal en het besturen van organisaties. De insteek is veel breder en dus meer dan een extra laadpaal voor een elektrische auto. Omdat ook het mkb te maken krijgt met gevolgen van deze Europese richtlijn, is het noodzakelijk dat iedereen nadenkt over de ESG-factoren binnen de eigen organisatie. Dit gaat verder dan de verplichting om in 2023/2024 acht uur aan het duurzaamheidsthema te besteden.

  1. Europese richtlijn: Corporate Sustainability Reporting Directive
  2. ESG: Environmental, Social and Governance

Auxilium wil jou en jouw klanten helpen in de praktijk. Naast onze cursussen over dit thema kunnen we meedenken met duurzaamheidsvraagstukken en oplossingen. Hoe verduurzamen we als ondernemer, hoe maken we stappen en zorgen we dat het mkb verduurzaamt? En hoe helpen we bijvoorbeeld ondernemers die willen investeren in verduurzaming van hun onderneming?

Samenwerking met Duurzame Cijfers

We hebben een samenwerking gevonden met Marieke Reijnen van Duurzame Cijfers. Marieke is accountant en weet daarom wat er leeft bij accountantskantoren en hun klanten. Het team van Duurzame Cijfers helpt bedrijven met data inzichtelijk te maken wat hun status is, hoe ze zich verder kunnen omvormen naar een duurzamer en toekomstbestendiger businessmodel. Dit doen zij onder andere met de CO2-prestatieladder Lean and Green (Connekt). Daarnaast helpen ze bedrijven bij het maken van duurzaamheidsverslagen (CSRD).

Waaraan kun je denken bij duurzaamheidsinitiatieven?

Thema milieu

Het milieu gaat over de uitstoot van alle emissies die om te rekenen zijn in een CO2-equivalent. Dit bereken je over de verreden zakelijke kilometers, treinritten en vliegreizen. Daarnaast is ook het energieverbruik van het pand en de overige bedrijfsprocessen van invloed. Een tweede stap kan zijn om te komen tot een andere vriendelijkere manier van inzet van transportmiddelen (trein, fiets). Of vaker te kiezen voor online-meetings. Maar ook het scheiden van afval of oude pc’s en telefoons een tweede leven geven valt onder het thema milieu. Of de aanschaf van hardware die te repareren is, waardoor de levensduur verlengd wordt.

Thema sociaal

Bij de sociale aspecten kun je denken aan gendergelijkheid binnen de verschillende functies. Wat is de verhouding nu en waar wil je naar toe binnen jouw onderneming? Wat kun je doen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Op welke wijze geef je invulling aan scholing binnen iedere functie van de organisatie? Een andere invalshoek is, hoe activeer je jouw werknemers om beter om te gaan met bijvoorbeeld beeldschermwerk, stress, werkdruk en overige Arbo gerelateerde aspecten.

Thema besturen van een organisatie

Het besturen van een organisatie is de koers die de organisatie vastlegt en kenbaar maakt. Hierin is het belangrijk om te kijken wat jouw ‘belanghebbenden’ (intern en extern) vinden van je organisatie. Dit vertaal je in visie, missie en beleid. Hierbij behoren doelstellingen en het rapporteren over deze doelstellingen. Dit vraagt een heroriëntatie en een frisse blik voor een nieuwe waardecreatie van jouw onderneming. Denk ook aan het vastleggen van dit beleid in procedures en protocollen.

Wat kan Duurzame Cijfers voor jouw kantoor en jouw klanten betekenen?

Als jij jouw klanten wilt helpen bij duurzaamheidsvraagstukken (denk o.a. aan duurzame investeringen) en specifieke begeleiding en of ondersteuning wilt van Duurzame Cijfers dan kun je contact opnemen met Marco Kastelein. Door de samenwerking met Duurzame Cijfers kunnen wij jou, maar ook jouw klanten bij verduurzaming nog beter ondersteunen.

 

Verzorgt Auxilium cursussen over Duurzaamheid?

Ja zeker! Je kunt op onze website filteren op de zoektermsoort ‘verplicht thema duurzaamheid’. Je ziet de cursussen die (gedeeltelijk) over duurzaamheid gaan. ← Dit logo staat ook bij deze cursussen. Bekijk hier de informatie over het thema Duurzaamheid. 

Naar het cursusaanbod duurzaamheid