Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
2 augustus 2023 Financieren

Hoe ga ik om met vragen van de banken over mijn betalingsverkeer?

Meer weten over dit onderwerp? Volg ons webinar
Marco Kastelein Erkend Financieringsspecialist (EFM)

De grootbanken worden al langere tijd gemonitord door de AFM over de controle die zij uitoefenen op het betalingsverkeer van hun klanten. Waarom? Steeds vaker melden bedrijven met contant geldcircuit (denk o.a. aan autohandelaar, marktkooplieden, ijzerhandel en retailwinkels) zich bij hun accountant met vragen van de banken. Een voorbeeld van zo’n vraag is of er geen sprake is van witwassen.

Hoge boetes

Wanneer de banken niet voldoen aan de eisen van de AFM krijgen zij hoge boetes. Hierdoor zijn de banken kritischer geworden bij het openen van een betalingsrekening en dus ook kritische vragen stellen aan bestaande klanten over het betalingsverkeer.

Regelmatig lezen wij de brieven die ondernemers hebben ontvangen en waarin banken opheldering vragen over bepaalde transacties en of geldstromen. Vaak wordt de klant gevraagd snel te reageren. Wanneer de klant hier niet aan voldoet wordt de rekening bevroren of wordt in het slechtste geval de relatie opgezegd.

Dit kan enorme impact hebben op ondernemers en forse schade met zich meebrengen. In het FD van 31-07-23 stond weer een artikel over dit onderwerp: “Harde eisen van de bank zetten ijzerhandel klem”. In dit artikel kun je lezen dat de bank de ondernemer (in dit geval metaalhandelaren) dwingt om het gebruik van cash geld terug te dringen. Een beeld wat ik herken uit onze praktijk. De afgelopen periode heb ik veel ondernemers gesproken die in een soortgelijke situatie zitten en niet goed weten hoe ze met de bank om moeten gaan. Ze begrijpen elkaar niet waardoor de situatie vaak in een impasse komt met als gevolg dreigende opzegging.

Hoe moet je dan omgaan met een bank in deze situatie?

Ik hoor en lees vaak dat ondernemers gefrustreerd raken en (te) snel een advocaat inschakelen om deze discussie met de bank te beslechten. Dit is naar mijn mening niet altijd de juiste weg. Vaak zorgt dit ervoor dat de bank met hun hakken in zand gaat en er een langdurige juridische discussie komt met veel kosten en tijdsverlies.

Know Your Customer (KYC)

Wij werken samen met Know Your Customer (KYC) specialist Pieter-Jan Dessing. Pieter-Jan heeft jaren als KYC specialist gewerkt bij de banken en heeft dus veel ervaring met situaties zoals hierboven beschreven. Hij begrijpt wat de bank wil, waarom deze vragen stelt en kan in gesprek met banken en ondernemers. Vaak betekent dit dat banken willen weten waar het geld vandaan komt, zodat zij de transacties kunnen volgen en zo witwassen of andere praktijken kunnen voorkomen. Dit is vooral transactie gericht en leidt vaak weer tot vervolgvragen. In de praktijk zien wij dat Pieter-Jan inzage geeft in de werkwijze en procedures die de ondernemer volgt. Hij stelt een Handboek KYC op en deelt deze met de bank.

Conclusie:

Als jouw klanten ook kritische vragen van hun bank krijgen over de geldstromen is het verstandig eerst goed te inventariseren wat de vragen exact zijn en waarom de bank deze stelt. De banken staan onder druk van de AFM en zijn dus merkbaar kritisch op klanten in dit vlak. Overleg met onze KYC specialist. Pieter-Jan weet hoe de hazen lopen, heeft netwerk binnen de bank en weet vooral wat de banken willen zien. Soms betekent dit nog steeds dat bank en ondernemer het niet eens worden en het dossier wordt voorgelegd aan een advocaat die gespecialiseerd is in deze materie. Auxilium is hierin ook jouw collega op afstand.