Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
14 maart 2024 Nieuws

Saneringsverzoeken: 1 april verloopt versoepelingsbeleid Belastingdienst

1 april a.s. verloopt de Tijdelijke Instructie Saneringen van 17 augustus 2023! Ga het gesprek aan met je klant!

Op 1 april a.s. verloopt de Tijdelijke Instructie Saneringen van 17 augustus 2023. Deze instructie is een tijdelijke versoepeling van de kwijtschelding van alle belastingen en premies dus niet alleen coronaschulden, waarbij de Belastingdienst iets soepeler is in de beoordeling. Cruciaal daarbij is aantoonbare levensvatbaarheid van de onderneming (na sanering). In deze regeling is de Belastingdienst gelijk aan de andere crediteuren van de onderneming. De versoepeling eindigt op 1 april 2024. De Belastingdienst is daarna weer preferent en verlangt naar verwachting weer het dubbele percentage ten opzichte van concurrente crediteuren.

Kom in actie voor jouw klant

Ga daarom in gesprek met jouw klant met corona-betaalachterstanden en dien indien mogelijk (uiterlijk 25 maart 2024 aangetekend) het formulier kwijtschelding van belastingen en premies in (met de vereiste documenten voor zover beschikbaar). Stuur een toelichting mee dat bijvoorbeeld de instemmingsverklaringen nog worden gestuurd zodra alle crediteuren hebben ingestemd. De Belastingdienst zal het verzoek dan aanhouden. De belastingplichtige krijgt vanzelf een bericht van de Belastingdienst met een verzoek om aanvullende stukken (zoals bijvoorbeeld een extern uitgevoerd levensvatbaarheidsonderzoek) in te leveren.

Het is belangrijk dat de ondernemer de lopende verplichtingen nakomt en geen nieuwe schulden laat ontstaan. Houd ook rekening met inmiddels fors oplopende doorlooptijden bij de Belastingdienst voor de behandeling van de ingediende saneringsverzoeken!

Wij helpen je graag

Joost Tielens is namens Auxilium de contactpersoon met het IMK (Instituut Midden en Kleinbedrijf) o.a. voor het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken van ondernemingen. Het instituut is strategisch partner van Auxilium. IMK helpt mkb-bedrijven met het maken van een levensvatbaarheidsonderzoek. Ze maken ook levensvatbaarheidsscans voor de fiscus en het UWV om sneller duidelijkheid te krijgen en tot een oplossing te komen. Zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling met de Belastingdienst. Om hier aanspraak op te maken, heb je een verklaring van een onafhankelijke partij nodig. Het IMK geeft deze verklaring.

Joost Tielens heeft veel praktijkervaring met ondernemers in zwaar weer en hij helpt je graag met een saneringsverzoek. Lees hier een van de casussen uit zijn adviespraktijk.