Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
2 augustus 2023 Nieuws

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De komende weken nemen wij jou stapsgewijs mee in de gevolgen voor je zorg- en jeugdhulpklanten en waar je als accountant op moet letten.

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten.

Wanneer is er sprake van een zorgaanbieder?

Een zorgaanbieder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg aanbiedt aan een cliënt. Een zorgaanbieder kan zowel een instelling als een solistisch werkende zorgverlener zijn. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die zij leveren. Zij moeten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz stelt eisen aan de kwaliteit van de zorg, de klachtenbehandeling en de geschillenbeslechting.

Zorgaanbieders moeten ook voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De Wtza stelt eisen aan de toelating van zorgaanbieders tot de markt voor zorg. De Wtza heeft als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en de toegang tot zorg te vergroten.

Hier zijn enkele voorbeelden van zorgaanbieders:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Ggz-instellingen
 • Gehandicaptenzorginstellingen
 • Ouderenzorginstellingen
 • Jeugdzorginstellingen
 • Beroepsmatige zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen.

De Wtza kent verschillende onderdelen. Over al deze onderdelen schrijven wij een blog.

 1. Melden
 2. Vergunning en intern toezicht (blog volgt)
 3. Jaarverantwoording (blog volgt)
 4. Financiële bedrijfsvoering (blog volgt)

Naast deze blogs geven wij ook een webinar over dit onderwerp!