Elke werkdag bereikbaar via 033 433 72 17

Leergang externe verslaggeving

Voor de kleine rechtspersoon. Bedoeld voor samenstellers van jaarrekeningen in het mkb.

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje
Waar Leusden, Auxilium Adviesgroep
Wanneer 30 oktober 2023, Dag 1
Tijd 09:30-16:30 uur
Soort Meerdaagse training | Incompany
Vakgebied Accountancy
Doelgroep Accountants
Prijs Leden: € 1000 | Niet-leden: € 1150

Parate kennis over Externe Verslaggeving is essentieel voor de mkb-accountant. Aan de ene kant omdat het een belangrijk onderdeel is van jouw corebusiness, aan de andere kant omdat uit de toetsingen van de NBA blijkt dat over dit onderwerp de meeste tekortkomingen zijn. Daarbij heb je ook nog te maken met regelgeving die geregeld wijzigt en een rapportgenerator die deze wijzigingen niet vanzelf oppakt.

Om jouw kennis op te frissen organiseren wij cursussen over Externe Verslaggeving. Deze cursussen zijn verdeeld over drie dagen, waarbij de onderwerpen afgebakend zijn. De lesstof is zo ingedeeld dat het ook mogelijk is om een losse cursusdag te volgen.

Ook dit jaar kunnen Auxilium leden de nieuwe jaarrekeningen door ons laten checken op externe verslaggeving. Wij geven je aan de hand van BW 2 titel 9 en de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving een terugkoppeling van mogelijke verbeterpunten. Verder voorzien wij je – in het kader van het ‘nieuwe samenstellen’- van de significante aangelegenheden die we vanuit de verslaggevingsaspecten tegenkomen. Meer weten?

Jan Ypma AA, Van Elst & Oosterbaan Accountants-Adviseurs

Hier heb ik mijn tijd en geld goed aan besteed en kan ik mijn voordeel in de praktijk mee behalen.

Cursusdata

Leusden:

 • 30 oktober 2023 dag 1
 • 13 november 2023 dag 2
 • 20 november 2023 dag 3

Breda:

 • 1 november 2023 dag 1
 • 15 november 2023 dag 2
 • 22 november 2023 dag 3

In deze driedaagse leergang worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1: (RB 6 algemene punten)

 • Criteria voor opname en vermelding van gegevens
 • De algemene grondslagen bij de jaarrekening (stelselwijziging/schattingswijziging en fundamentele en materiële fouten)
 • Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
 • Belangrijke wijziging Burgerlijk Wetboek
 • Jaarverslaggeving voor micro-ondernemingen
 • Jaarrekening op fiscale grondslag voor micro-ondernemingen
 • Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine rechtspersonen
 • Publicatieverplichtingen micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen

​ Dag 2: (RB 3 fiscale en 3 algemene punten) 

 • Immateriële vaste activa (ontwikkelingskosten, goodwill)
 • Materiële vaste activa (vastgoed, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen)
 • Financiële vaste activa (deelnemingen, negatieve deelnemingen)
 • Vlottende activa
  – Voorraden en onderhanden werken
  – Onderhanden projecten
  – Vorderingen
  – Effecten
  – Liquide middelen

Dag 3: (RB 2 fiscale en 4 algemene punten) 

 • Eigen vermogen
  – Uitbreiding/vermindering (inkoop, intrekking en afstempeling)
  – Wettelijke reserves, met name wettelijke reserve deelneming
 • Voorzieningen
  – Pensioenen, lijfrentes en stamrecht
  – Reorganisatie, groot onderhoud, claims, verlieslatende contracten (rente-swaps)
 • Leasing (financial versus operational)
 • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
 • Belastingen naar de winst
  – Verwerking van belastingen
  – Latente belasting vordering/verplichtingen
 • Jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit of bij liquidatie
 • Jaarverslaggeving bij organisaties zonder winststreven

​In deze cursus wordt de stof behandeld aan de hand van casuïstiek en wordt er voldoende tijd ingeruimd om vragen te stellen en te discussiëren over bovengenoemde onderwerpen.

Prijzen hele leergang

Auxilium leden: € 1.000 | Niet leden: € 1.150

Prijzen per dag

Auxilium leden: € 350 | Niet leden: € 395

Inschrijven voor een losse dag? Bel ons!

30-10-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
01-11-2023 Van der Valk Breda
13-11-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
15-11-2023 Van der Valk Breda
20-11-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
22-11-2023 Van der Valk Breda

Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in voor de Leergang externe verslaggeving cursus.

Gerelateerde cursussen