Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Waarneming en noodplan

Als jij ons nodig hebt, zijn we er. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Waarneming en noodplan

Waarneming

Iedere openbare accountant is verplicht ‘iets’* voor waarneming te regelen. Ook jij. Wij helpen je hierbij. We maken een overeenkomst waarin we afspreken dat wij jouw zaken waarnemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je langdurig ziek wordt. Jij kan op ons rekenen, wij zorgen dat alles doorgaat. Zoals jij het wilt.

We zorgen dat jouw team de gemaakte afspraken kent. Als jij onverwachts uitvalt, weten zij wat er gebeurt.

Download de accountancy wegwijzer

Kosten Waarneming

Een waarnemingsovereenkomst zit in ons lidmaatschap en is kosteloos. Pas op het moment dat de nood aan de man is en wij voor jouw bedrijf zorgen, rekenen we ons uurtarief.

*Overeenkomstig artikel 29 van NVKS, dient iedere openbare accountant waarneming van zijn beroepsuitoefening op adequate wijze te regelen in geval van ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Noodplan

De waarnemingsovereenkomst kun je uitbreiden met een concreet noodplan. In het softwarepakket van samenwerkingspartner Trusted leg je keuzes en maatregelen vast voor als er een calamiteit is. Wel zo duidelijk voor alle betrokkenen. Wij helpen je met de keuzes.

Kosten
Als Auxilium-lid ontvang je korting op een jaarlicentie. Het noodplan is ook bruikbaar voor jouw klanten.

Sparren over de mogelijkheden?

Eén van onze leden worden? Worden wij jouw collega op afstand!