Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
21 november 2023 Accountancy

Leningen aan bestuurders, hoe zit het?

Auxilium Medewerker

Helpdeskvraag

In artikel 2:383 lid 2 BW wordt aangegeven dat bepaalde informatie moet worden verstrekt over leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders van de rechtspersoon, zijn dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan hij de gegevens consolideert.

Moet de holding-bv deze informatie ook in haar jaarrekening verstrekken als de dga (natuurlijk persoon) een lening heeft verkregen van de werkmaatschappij?

Antwoord

Ja. Als de  dga bestuurder is van de holding-bv moet deze ook de informatie opgeven van leningen en dergelijke die door de dochtermaatschappij aan deze bestuurder zijn verstrekt.

Helpdeskvraag

In artikel 2:383 lid 2 wordt aangegeven dat bepaalde informatie moet worden verstrekt over leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders van de rechtspersoon. Geldt dit ook als de bestuurder van de rechtspersoon een andere rechtspersoon (holding-bv) is?

Antwoord

Nee. Het betreffende artikel ziet op leningen en dergelijke aan natuurlijke personen. Als een rechtspersoon bestuurder is, dan gelden de verslaggevingsregels van verbonden partijen.

Voor leden van Auxilium

In MijnAuxilium vind je in de modellenbibliotheek ruim 40 FAQ!