Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
7 november 2023 Accountancy

De Wet bescherming klokkenluiders: hoe zit het voor mkb accountantskantoren?

Auxilium Medewerker
Contract- en ondernemingsrecht

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Die stelt strengere eisen aan de interne meldprocedure van vermoedens van misstanden. De procedure moet ook openstaan voor het melden van informatie over inbreuken op het recht van de Europese Unie. Werkgevers met 50  tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om hun interne meldprocedure aan te passen. Onder medewerkers vallen niet alleen werknemers die in dienst zijn, maar ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers die een vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen. Dat betekent dat de verplichting voor een interne meldprocedure voor meer werkgevers gaat gelden.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers

Voor sommige sectoren geldt dat werkgevers met minder dan vijftig werknemers óók een meldprocedure moeten hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de financiële sector in het kader van de meldplicht voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), ook mkb-accountantskantoren vallen hieronder.

Ondersteuning voor opstellen interne meldprocedure

Wij zijn bezig om de dienstverlening aan accountantskantoren voor de interne meldprocedure met voorbeelddocumenten etc. op te tuigen. We informeren je hier binnenkort over.