Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
21 juni 2022 Nieuws

BV liquideren, met pensioenverplichting. Wat nu?

Als het pensioen is omgezet in een ODV, zijn er meer mogelijkheden deze verplichting uit de BV te krijgen.
Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

Mijn klant wil de BV liquideren, maar er zit nog een pensioenverplichting in. Wat nu?

Kennelijk heeft uw klant in de periode 2017-2019 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid het pensioen af te kopen of om te zetten in een ODV. Helaas bestaat er nu geen mogelijkheid meer ‘zomaar’ van het pensioen af te komen. Wel heeft uw klant twee opties: het pensioen overdragen aan een andere BV of aan een professionele uitvoerder.

Indien de liquidatie van de BV deel uitmaakt van een herstructurering, is er wellicht een andere BV waar deze pensioenverplichting aan kan worden overgedragen. Hierbij moet worden bedacht dat de overdrachtswaarde gelijk is aan de commerciële waarde (dus niet de fiscale). Er moet daadwerkelijk vermogen mee naar de andere BV. En als de ontvangende BV een negatief eigen vermogen heeft, dan stelt de Belastingdienst nog wel eens de eis dat de over te dragen waarde volledig apart wordt gezet voor het pensioen. Ander aandachtspunt is dat de ontvangende BV direct winst maakt, doordat zij meer ontvangt (overdrachtswaarde) dan zij ten laste van de winst mag brengen (fiscale waarde na een overdracht).

Alternatief is afstorten naar een pensioenverzekeraar of een pensioenfonds. De voor afstorten benodigde koopsom voor de opgebouwde pensioenuitkering (inclusief indexatie) is afhankelijk van de tarieven van de betreffende uitvoerder. Er zijn helaas nog maar een weinig professionele partijen die het pensioen van een DGA kunnen/willen uitvoeren. Afstorten in een bankspaarrekening of naar een PPI is niet mogelijk.

Tot slot

De mogelijkheden om de pensioenverplichting uit de BV te krijgen zijn beperkt. Ook prijsgeven door de DGA is geen optie, omdat daar sancties op staan (kortweg: 70% heffing over de commerciële waarde). Wat dat betreft is er niets veranderd voor de DGA’s die het pensioen niet hebben uitgefaseerd.