Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
7 mei 2024 Nieuws

Deadline in zicht jaarverantwoording zorgaanbieders

Over drie weken (1 juni!) is de deadline voor het openbaar maken van de jaarverantwoording zorgaanbieders. Zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en eerder niet onder de jaarverantwoordingswet- en regelgeving van VWS vielen, zijn vrijgesteld van jaarverantwoording voor 2022 en 2023. Voor zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht of van rechtsvorm zijn gewijzigd, geldt deze vrijstelling niet. Zij moeten hun jaarverantwoording over boekjaar 2023 voor 1 juni openbaar maken via het aanleverportaal DigiMV, waarbij eHerkenning 2+ vereist is.

Daarnaast kan het zijn dat zorgorganisaties onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Dan moeten de bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen genormeerd en openbaar gemaakt worden. Als jouw klant onder de WNT-verantwoordingsplicht valt, kun je de WNT-verantwoording als onderdeel van de jaarverantwoording publiceren. 

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: