Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
21 mei 2024 Financieren

Komt er een faillissementsgolf of houden we verborgen armoede?

Er wordt al even geroepen dat er een faillissementsgolf aankomt. Als we kijken naar het recente verleden dan zien we inderdaad dat het aantal faillissementen fors is toegenomen. In 2023 zijn ruim 3.200 bedrijven en instellingen failliet verklaard. En in 2022 waren dit bijna 2.150 bedrijven en instellingen. Een stijging van 50 procent. Ook voor 2024 wordt een toename van het aantal faillissementen verwacht. In het eerste kwartaal van 2024 zijn er ruim 1000 bedrijven failliet verklaard. Dit is weer een forse toename vergeleken met 2023.

Langere periode

Als we kijken naar de cijfers over een langere periode dan ligt het aantal faillissementen nog steeds laag. Het aantal faillissementen bereikte een hoogtepunt in 2013 – tijdens de eurocrisis – met 9.431 faillissementen. In 2021 bereikten we het laagste aantal faillissementen sinds de start van de statistieken, namelijk 1.818 faillissementen. Over de periode 2004 tot en met 2023 ligt het gemiddeld aantal faillissementen per jaar op 5.437. In 2023 zitten we daar dus nog ruim onder. Kortom, het aantal faillissementen neemt flink toe, maar nog steeds is het aantal faillissementen onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (bron: CBS).

Kopje onder…

Toch blijven er discussies over coronaschulden, zijn die schulden er dan nog? Ja zeker, op 1 januari 2024 stond er nog altijd ruim 14 miljard uit aan coronaschuld. Niet iedere ondernemer heeft al maatregelen getroffen. Naast de coronaschuld zien we bij steeds meer ondernemers onzekere vraagstukken liggen voor de toekomst. Veel ondernemers halen maar een beperkt inkomen uit hun bedrijf en maken veel uren. Hart voor de zaak is goed en nobel, maar je moet als accountant ook de discussie durven aangaan. In hoeverre is er in de toekomst nog een verdienmodel te verwachten. Veel ondernemers in de detailhandel worstelen met huur, personeelskosten en al dan niet doorvoeren van prijsverhogingen.

Help!?

Auxilium helpt je om de juiste gesprekken met de ondernemer aan te gaan. Welke obstakels kun je tegenkomen bij een onderneming met continuïteitsproblemen? En welke risico’s loop je als accountant in dit proces? In de cursus continuïteitsproblemen en de rol van accountants bekijken Niek Vinke, insolventie-advocaat (en tevens curator) en Remco van den Akker (Bijzonder Beheer Bank), de diverse risico’s en scenario’s.

Meer weten?

We helpen jouw klant ook graag verder zodat er weer toekomstperspectief is. Trek aan de bel en laat ons meekijken. Er is soms (meestal!) nog heel veel mogelijk! Lees hier een praktijkcasus van het team Financieren met goede afloop.