Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
29 maart 2023 Nieuws

Fiscale behandeling kosten van een website

Helpdeskvraag

In hoeverre wijkt de fiscale behandeling van de kosten van een website af van de commerciële?

Antwoord

In de jaarrekening is activering van een website mogelijk als wordt voldaan aan de algemene activeringscriteria van RjK B1-104 (waarschijnlijke toekomstige economische voordelen en betrouwbare vaststelling van de kostprijs) en de specifieke vereisten van RjK B1-105. Uit de bijlage bij alinea 210.117 van de RJ blijkt dat de rechtspersoon die een website slechts heeft ontwikkeld voor het aanprijzen en promoten van eigen producten en diensten niet kan aantonen dat er sprake is van toekomstige economische voordelen. Er wordt aangegeven dat wanneer de website inkomsten kan genereren (directe inkomsten uit de mogelijkheid tot het plaatsen van bestellingen) daarmee kan worden aangetoond dat voldaan kan worden aan het criterium van RjK B1-105 letter d.

Er wordt onderscheid gemaakt voor de kosten in de onderzoeks-/planningsfase (direct ten laste van het resultaat) en de kosten in de ontwikkelingsfase (grafisch ontwerp/contentontwikkeling). Voor een uitgebreide verwerkingswijze wordt er verwezen naar de bijlage bij alinea 210.117 van de RJ.

Er gelden gedeeltelijk andere fiscale regels:

  1. Een website is een bedrijfsmiddel als sprake is van een maatwerk website. Het gaat dan bijvoorbeeld niet om een standaardwebsite, waarvoor periodiek wordt betaald (denk aan licentiekosten). Aan de kwalificatie bedrijfsmiddel staan periodieke betalingen voor onderhoud of hosting van de website overigens niet in de weg. De website moet uiteraard wel een functie binnen de onderneming hebben.
  2. Als sprake is van een bedrijfsmiddel moeten de kosten allereerst worden geactiveerd.
  3. Voortbrengingskosten van een website (immateriële activa) kunnen in het voortbrengingsjaar ineens ten laste van het resultaat worden afgeschreven (artikel 3.30 lid 3 wet IB 2001).
  4. Als de bouw van de website volledig is uitbesteed, dan is er geen sprake van voortbrengingskosten, maar van aanschafkosten. Deze aanschafkosten kunnen niet ineens worden afgeschreven. Deze kosten moeten worden geactiveerd en vervolgens in ten minste 5 jaar worden afgeschreven.
  5. Als de website kwalificeert als bedrijfsmiddel kan er aanspraak worden gemaakt op de investeringsaftrek. Of de kosten van deze website worden geactiveerd of ineens worden afgeschreven is daarvoor niet relevant.