Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
10 april 2024 Nieuws

60 jaar of ouder en twee jaar ziek? Verkorte route WIA wel, of niet accepteren?

Let op werkgever, dit kan je geld kosten
Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

Het UWV heeft grote achterstanden in het beoordelen van WIA-aanvragen. Daarom bieden zij de mogelijkheid tot de verkorte route voor werknemers die bij einde wachttijd 60 jaar of ouder zijn. Wat houdt dit in en welke gevolgen kunnen er zijn voor de werkgever, maar ook voor de werknemer?

Wat houdt de verkorte route in?

Het dossier van de werknemer wordt niet eerst medisch beoordeeld door een verzekeringsarts. Het dossier gaat zonder medische beoordeling naar de arbeidsdeskundige die de mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt. Uit deze beoordeling volgt een WGA-uitkering bij > 35% arbeidsongeschiktheid of geen uitkering bij < 35% arbeidsongeschiktheid.

De werknemer en werkgever moeten beide mondeling toestemming geven aan de arbeidsdeskundige van het UWV. Beide zijn namelijk belanghebbenden. De verkorte route lijkt aantrekkelijk en is dat ook in sommige gevallen. De werkgever en werknemer ontvangen snel een beslissing en daardoor kan het dienstverband na ontvangst van de beslissing meteen worden afgerond. Deze route is sneller dan de reguliere route, maar er zit ook een addertje onder het gras.

Achtergrond WIA

De WIA (Wet inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee uitkeringen:

  1. IVA : 80-100% arbeidsongeschikt en duurzaam arbeidsongeschikt) Gechargeerd: je kan dan nooit meer werken.
  2. WGA: 35-100% arbeidsongeschikt en niet duurzaam. Met andere woorden je kan nog wel werken in aangepast werk en/of er zijn nog herstelmogelijkheden bijv. door medische behandeling of door tijd.

Hoogte van de uitkering

Voor de IVA-uitkering geldt dat de werknemer een uitkering krijgt van 75% van zijn dagloon tot het maximum dagloon. De uitkering duurt tot de AOW-gerechtigde leeftijd bij gelijkblijvende arbeidsongeschiktheid.

Voor de WGA-uitkering geldt dat werknemer een uitkering krijgt van 70% van zijn dagloon tot het maximumdagloon. Waarna een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering volgt.

Gevolgen van de WIA-uitkering

Voor de werkgever geldt dat er bij de IVA-uitkering geen gevolgen zijn. Niet als Eigenrisicodrager (ERD) en ook niet voor de gedifferentieerde premie. Met andere woorden, de uitkering van de werknemer wordt niet op de werkgever verhaald door premiebetaling.

Dat ligt anders voor de WGA-uitkering. Deze wordt door de verzekering (ERD) verhaald op de werkgever door een hogere premie. Of door het UWV door verhoging van de gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie over de loonsom geldt voor maximaal 10 jaar, zolang als de werknemer een uitkering ontvangt.

Wel of niet kiezen voor de verkorte route?

Er zijn dus voordelen aan de verkorte route voor de werkgever en de werknemer, voor zover je kan spreken over ‘voordelen’ bij een dergelijke situatie. De werknemer krijgt 5% meer uitkering, wat veel is, zeker als er geen aanvullende verzekeringen zijn en de werknemer (ruim) boven het maximum dagloon verdiende. De werknemer krijgt anders te maken met een grote inkomensterugval.

Voor de werkgever geldt dat hij x-percentage van de loonsom moet betalen aan de gedifferentieerde premie, wat behoorlijk in de kosten kan lopen. Bij ERD gaat hij meer premie betalen aan zijn verzekering. In de regel proberen verzekeraars de schade (betalen uitkering) binnen drie jaar te verhalen door het verhogen van de premie.

Wanneer wel kiezen voor de verkorte route?

Een werkgever en werknemer kunnen kiezen voor de verkorte route als er zekerheid is over het herstel van de werknemer. Als deze weer kan werken bij einde wachttijd (of ander aangepast werk kan verrichten), dan is de verkorte route een goede keuze. Met inzet van een verzekeringsarts kan een WGA-uitkering worden toegekend.

Wanneer niet kiezen voor de verkorte route?

In alle andere gevallen waarbij de werknemer ‘marginaal of geen arbeidsmogelijkheden’ heeft bij einde wachttijd, en herstel niet aan de orde is of als de werknemer is uitbehandeld in het medisch circuit. Dat kan zijn bij progressieve ziektes of permanente opname in een verzorgingstehuis etc.

Ons advies

Laat je niet te snel verleiden tot de verkorte route, ook al wordt het mooi gebracht, maar geef jezelf een bedenktermijn en overleg altijd met een deskundige.