Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
7 juni 2017 Nieuws

Winstbestemming

Ed Suiker RA Accountant
Voor kleine rechtspersonen bestaat er geen verplichting om de bestemming van het resultaat in de jaarrekening op te nemen.

Helpdeskvraag

Vanaf boekjaar 2016 zijn de ‘overige gegevens’ in de jaarrekeningen van kleine rechtspersonen verdwenen. Waar in de jaarrekening vermeld ik dan mijn (voorstel tot) resultaatbestemming?

Antwoord

Voor kleine rechtspersonen bestaat er geen verplichting om (het voorstel tot) de bestemming van het resultaat in de jaarrekening op te nemen. Artikel BW 2 380c maakt nog wel melding van een dergelijke verplichting: ‘De rechtspersoon doet opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe’. Maar artikel BW 2 396 lid 7 geeft aan dat artikel  BW 2 380c niet geldt voor kleine rechtspersonen. Indien er geen verloopoverzicht van de overige reserves wordt gegeven dient nog wel vermeld te worden welk deel van de winst is ingehouden.