Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Wel of geen controleplicht?

Voorkom controleplicht als dat kan!

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje
Helaas, er zijn geen aankomende datums voor deze cursus.

Elk accountantskantoor heeft te maken met klanten die (mogelijk) doorgroeien naar controleplicht. Mkb-ondernemingen met een directeur-grootaandeelhouder zitten daar vaak (terecht) niet op te wachten. Jouw klant verwacht van jou als accountant/adviseur dan ook dat controleplicht wordt voorkomen (zolang) als dat kan. Soms is controleplicht onvermijdelijk, maar er zijn zeker ook situaties dat controleplicht kan worden voorkomen. Hoe moet je omgaan met de groottecriteria en de vrijstellingen op grond van wet- en regelgeving? Voorkom controleplicht als dat kan!

Volg je ook de cursus ‘Tuchtrecht, risicogericht op het mkb-kantoor’ op deze dag, dan zorgen wij voor de lunch!

Deze cursus heeft een praktijkgerichte benadering, de theorie komt voorbij aan de hand van voorbeelden, casussen en dilemma’s. De volgende onderwerpen worden daarbij (o.a.) behandeld:

  • De voor- en nadelen van controleplicht, voor jou en jouw klant
  • Groottecriteria en kan controleplicht worden voorkomen?
  • Nadere toelichtingen op:

► De waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6 miljoen

► De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12 miljoen

​► Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50

  • De jaarrekening op basis van fiscale grondslagen, zinvol?
  • Van middelgroot naar klein, consolidatie- en controleplicht
  • Beperken van het aantal controleopdrachten binnen een groep:

​► Toepassing groepsvrijstelling (artikel 403 Titel 9 Boek 2 BW)

​► Toepassing consolidatievrijstelling tussenholdings (artikel 408 Titel 9 Boek 2 BW)

​► Geen gebruik meer van vrijstellingen en de toetsing aan groottecriteria

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus weet je de situaties waarin controleplicht kan worden voorkomen en waar ze onvermijdelijk zijn.

Helaas, er zijn geen aankomende datums voor deze cursus.

Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in voor de Wel of geen controleplicht? cursus.