Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Van Berkel accountants

“Het is heel fijn dat je met iemand kan sparren die de kennis en ervaring heeft. Ik kan zo mijn eigen ideeën goed toetsen.”
Arie van der Wal | Evaluatie van het kwaliteitssysteem Van Berkel accountants | Lid sinds 2016

De aanleiding

Van Berkel accountants heeft hulp nodig bij het optimaliseren van het kwaliteitssysteem. En ze willen goed voorbereid zijn op de toetsing.

De oplossing

  • Auxilium ondersteunt bij het interpreteren van de samenstelsoftware en verder inrichten naar de Standaard 4410.
  • Van Berkel Accountants kiest voor het kantoorhandboek van Auxilium.
  • Auxilium reviewt verschillende dossiers en voert de jaarlijkse evaluatie kwaliteitssysteem uit.

De casus

Van de Cloud naar het kwaliteitssysteem en de toetsing
Van Berkel Accountants is een middelgroot accountants- en advieskantoor  in Haarlem. Het kantoor heeft ongeveer 25 medewerkers. Sinds 2010 staat Arie van der Wal aan het roer. Arie richt zich nu op alles wat komt kijken bij de werkwijze binnen de Standaard 4410. Een stukje professionalisering, maar ook het verhuizen van de werkprocessen naar de Cloud. Midden in dit al intensieve proces kwam de NBA om de hoek kijken met de  aankondiging van de toetsing. Arie kon hierbij wel hulp gebruiken  en trok aan de bel bij Auxilium.

De accountant van Auxilium begint met de evaluatie van het kwaliteitssysteem*.  Aan de hand van een checklist wordt het kantoor  ‘doorgelicht’. Daarna worden de uitkomsten in een verslag uitgewerkt en met het team doorgenomen. De voorgestelde  verbeterpunten kunnen makkelijk doorgevoerd worden en zo is het kantoor al meteen een stap dichterbij een goede toetsing.

Nuttige inzichten
Arie van der Wal: “In 2021 hebben we met onze softwarepakketten stappen gezet richting de Cloud. Auxilium heeft ons nuttige inzichten gegeven. Inzichten waar we zelf niet aan hadden gedacht”. Tijdens het ict-traject bleek dat we ook nog eens getoetst werden. In dit kader heeft John Weerdenburg ook diverse dossiers getoetst en meteen de jaarlijkse evaluatie van ons kwaliteitssysteem uitgevoerd’. De lijntjes met Auxilium zijn kort en er wordt snel geschakeld, dat is fijn in dit proces. Tijdens de evaluatie kwaliteitssysteem kwam ook het kantoorhandboek ter sprake. We hebben twee handboeken vergeleken en kwamen tot de conclusie dat het handboek van Auxilium dichter bij onze werkwijze  ligt dan het toenmalige’’.

Kan jouw kantoor ook hulp gebruiken bij de evaluatie van het kwaliteitssysteem? 

Je bent verplicht (art. 22 NVKS) om jaarlijks jouw kwaliteitssysteem te evalueren. Valt jouw kantoor onder het regiem ‘klein kantoor’ dan moet je de uitkomst hiervan bespreken met een accountant van buiten de organisatie, die beschikt over deskundigheid en ervaring met betrekking tot kwaliteitsbeheersing (art. 27 lid 2b NVKS). Wij kunnen dit voor jou doen.

Meer informatie