Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
6 december 2023 Accountancy

NBA en SRA willen vervroegde toepassing grensbedragen wettelijke controle

Auxilium Medewerker

De NBA en SRA dringen samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW aan op tempo bij de implementatie van de verhoogde grensbedragen voor wettelijke controles, zodat die ook al over boekjaar 2023 kunnen gelden.

De organisaties hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) recent dringend verzocht om snelheid te maken met de implementatie van de aangepaste Jaarrekeningrichtlijn, zo meldt de SRA op haar website.

NBA en SRA willen dat JenV kiest voor vervroegde toepassing van de verhoogde grensbedragen over het boekjaar 2023. Het ministerie moet het veld daarover dan ook tijdig informeren; liefst al voor 1 januari 2024, maar uiterlijk 31 januari 2024.

Criteria verhoogd

De Europese Commissie besloot medio oktober jl. om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen. Dat gebeurde na een consultatie en mede op initiatief van de NBA. De EC publiceerde een aanpassing van de oorspronkelijke Richtlijn, die uit 2013 dateert. Sinds dat jaar zijn de grensbedragen voor wettelijke controles niet meer aangepast.

Door de hoge inflatie van de afgelopen tijd worden te veel mkb-bedrijven hierdoor mogelijk controleplichtig, wat een flinke lastenverzwaring betekent. Daarom worden nu de groottecriteria met 25 procent verhoogd. De bepalingen die nodig zijn om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, moeten uiterlijk van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024.

Rompslomp

Maar om ondernemingen al eerder gebruik te laten maken van de bijgestelde drempelwaarden, mogen individuele lidstaten ondernemingen ook toestaan die bepalingen toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023.

Die optie is met name van belang voor ondernemingen die eerder nog voldeden aan de huidige criteria voor middelgrote ondernemingen, maar dat over boekjaar 2023 op basis van de nieuwe grensbedragen niet meer zouden doen, benadrukt de SRA.

Kiest de Nederlandse wetgever niet voor de optie van vervroegde toepassing, dan worden die ondernemingen over boekjaar 2023 verplicht om een wettelijke controle te laten uitvoeren, terwijl dat over boekjaar 2024 weer niet meer zou hoeven. De beroepsorganisaties en VNO-NCW vrezen voor lastenverzwaring, onzekerheid en onnodige rompslomp.

Overleg

Naar verluidt wil het ministerie van JenV het voorstel voor de Nederlandse implementatie van de aangepaste grensbedragen begin 2024 eerst nog voorleggen aan de Raad van State voor advies. Maar ondernemingen en accountants hebben eerder duidelijkheid nodig, menen de organisaties. Op 5 december overleggen NBA en SRA samen met VNO-NCW hierover met het ministerie.

Bron: Accountant.nl