Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
22 november 2023 Nieuws

Vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025

De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd, namelijk 67 jaar en drie maanden.

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de prognose van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd en de leeftijd waarop de AOW-opbouw begint. De AOW-leeftijd wordt telkens 5 jaar van tevoren aangekondigd.

Het al dan niet stijgen van de AOW-leeftijd volgt automatisch uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt voor 2029. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en in 2028 is deze 67 jaar en drie maanden. De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd, 67 jaar en drie maanden.

Het CBS heeft dit jaar ook de prognose voor 2028 aangepast. Op basis van deze nieuwe prognose zou de AOW-leeftijd voor 2028 niet verhoogd zijn naar 67 jaar en drie maanden, maar op 67 jaar blijven. In de wet is geregeld dat de AOW-leeftijd vijf jaar van tevoren moet zijn vastgesteld, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Als de AOW-leeftijd eenmaal is vastgesteld kan deze niet meer gewijzigd worden.

De pensioenrichtleeftijd blijft ook in 2025 68 jaar. Sinds de inwerkingtreding per 1 juli 2023 van de Wet toekomst pensioenen komt de fiscale pensioenrichtleeftijd niet meer terug in het fiscale kader. De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft nog wel van belang voor het overgangsrecht.

(bron: Taxence.nl)

Lees hier de kamerbrief van 10 november 2023