Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
28 september 2017 Nieuws

Belasting latentie in commerciële jaarrekening

Ed Suiker RA Accountant

Belasting latentie in commerciële jaarrekening bij fiscaal gebruik Herinvesteringsreserve. Licht deze ‘vreemde’ belastingdruk wel toe in de jaarrekening

Helpdeskvraag

Een vennootschap verkoopt grond en maakt daarbij een winst van € 500.000. Ze koopt vervolgens een vervangend stuk grond voor € 1.200.000. Commercieel wordt deze winst getoond in de resultatenrekening maar fiscaal gaat de winst in aftrek op de nieuw aangeschafte grond die daardoor een (fiscale) boekwaarde krijgt van € 700.000.  Zowel fiscaal als commercieel wordt er op de grond niet afgeschreven. Moet ik in de commerciële jaarrekening dan een voorziening latente belastingverplichting opnemen?

Ons antwoord

Een voorziening latente belastingen wordt gevormd als er een tijdelijk verschil is tussen de fiscale en commerciële boekwaarde van een actief. In bovengenoemd voorbeeld is er echter, doordat er niet op de grond wordt afgeschreven, geen sprake van een tijdelijk maar van een permanent verschil. Een voorziening voor latente vennootschapsbelasting is dus niet nodig. Dit leidt er wel toe dat de vennootschapsbelastinglast in de jaarrekening niet in verhouding staat tot de commerciële winst; de boekwinst op de grond wordt tenslotte niet meegenomen in de fiscale positie. Uiteraard is het aan te raden deze ‘vreemde’ belastingdruk toe te lichten.
Wellicht ook van belang is dat de lagere fiscale boekwaarde ná afboeking van de HIR onder de fiscale bodemwaarde kan komen. De fiscale bodemwaarde is namelijk een ondergrens bij afschrijvingen en daar is in dit geval geen sprake van.