Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
14 maart 2024 Nieuws

Besluit verhoging controlegrenzen gepubliceerd

De ministerraad heeft op 12 maart jl. ingestemd met het besluit over de verhoging van de controlegrenzen. Het besluit is 12 maart jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Met ingang van het boekjaar 2024 zijn de verhoogde grensbedragen verplicht van toepassing. Ondernemingen hebben daarnaast de mogelijkheid deze grensbedragen al toe te passen voor het boekjaar 2023

Voorgaand boekjaar 2023

Het besluit geeft een uitwerking van de toepassing voor de verhoogde grensbedragen over 2023. Voor de bepaling van de groottecriteria mag de onderneming voor de vergelijkende cijfers (dus 2022) ook de nieuwe, verhoogde grensbedragen gebruiken. Let op, dit geldt alleen voor de bepaling voor de groottecriteria voor 2023. Mocht je nog een boekjaar 2022 af moeten ronden, dan gelden de oude criteria.

Veel reguliere wettelijke controle-opdrachten zijn meestal al in 2023 opgestart met een interimcontrole. Een aandachtspunt is dat door het vrijwillig toepassen van de nieuwe grenzen voor 2023 er sprake kan zijn van het tussentijds beëindigen van een opdracht. Bestuur en accountant moeten het AFM (onverwijld) gemotiveerd informeren over het intrekken van de opdracht.

Accountant.nl meldt dat de NBA veel vragen krijgt over de gevolgen van het toepassen van de nieuwe criteria op de vergelijkende cijfers (2022). De RJ komt daarom op korte termijn met een uiting om hierover meer duidelijkheid te geven, wordt vervolgd!

Update 15 maart 2023

Inmiddels heeft de RJ een uiting gepubliceerd: 2024-4 – RJNet