Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
7 november 2023 Nieuws

Fiscale deadlines van 31 december 2023

Kom op tijd in actie!

Het eind van het jaar nadert en dat betekent vaak grote drukte bij de notariskantoren. Zorg dus dat je op tijd een afspraak maakt voor het regelen of afronden van de volgende zaken.

Fusie of splitsing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023

Als de fusie of splitsing van een vennootschap terug moet werken naar 1 januari moet de akte uiterlijk 30 decemberr 2023 gepasseerd zijn bij de notaris. 31 december is een dag te laat, want de akte heeft pas rechtskracht op de eerstvolgende dag en dan zit je dus al in het nieuwe jaar!

Let op: Zorg dat je ook aan alle andere voorwaarden hebt voldaan.

Passeren inbrengakte in bv op basis van cijfers per 1 juli 2023

Bij een inbreng mogen de cijfers die worden gebruikt voor de inbrengbeschrijving niet ouder zijn dan 6 maanden. Dat betekent dat de cijfers per 1 juli uiterlijk op 31 december nog gebruikt kunnen worden.

Let op: De cijfers in de inbrengbeschrijving kunnen afwijken van de cijfers op het overgangstijdstip. De overdrachtsbalans wijzigt daardoor niet.

Verbreken FE VPB per 1 januari

Het verbreken van een fiscale eenheid Vennootschapsbelasting kan te allen tijde en is slechts een kwestie van een verzoekje aan de Belastingdienst. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Het verzoek kan alleen niet met terugwerkende kracht worden gedaan, dus zorg dat je de verbreking aanvraagt, voordat hij in moet gaan.

NB er zijn geen voorwaarden aan het verzoek verbonden, maar wel consequenties! Lees ook onze blog over de aandachtspunten voordat je besluit tot het verbreken van de fiscale eenheid. Laat je niet verrassen door onverwachte sancties.

Inleg lijfrente nog dit jaar aftrekbaar

Lijfrentepremie of -inleg is aftrekbaar in het jaar waarin deze is betaald (behalve voor een lijfrente in het kader van het staken van een onderneming). Heeft jouw klant jaar- en/of reserveringsruimte en wil hij/zij daarvan gebruik maken, laat hem/haar dan ervoor zorgen dat de betaling voor de lijfrente uiterlijk op 31 december 2023 is afgeschreven van de bankrekening.

Aanwenden vrijgekomen lijfrentekapitaal voor 31 december, wettelijke termijn

Komt bij de expiratie van een lijfrenteverzekering een kapitaal beschikbaar waarvoor nog een uitkering moet worden vastgesteld, dan heeft jouw klant tot 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar van de expiratie de tijd uitkeringen of uitstel van de ingangsdatum (tot uiterlijk vijf jaar na het AOW-jaar) te regelen.

Komt het kapitaal beschikbaar bij overlijden van de verzekerde, dan heeft de begunstigde zelfs de tijd tot 31 december van het tweede kalenderjaar.

Bij overschrijden van de termijn, wordt de lijfrente geacht te zijn afgekocht. Daardoor wordt de waarde van de lijfrente ineens belast met inkomstenbelasting plus revisierente. De heffing kan oplopen tot afgerond 70%.

Aanwenden vrijgekomen stamrechtkapitaal voor 31 december, wettelijke termijn

Komt bij de expiratie van een stamrechtverzekering (ontstaan uit een ‘gouden handdruk’!) een kapitaal beschikbaar waarvoor nog een uitkering moet worden vastgesteld, dan heeft jouw klant tot 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de uitkeringen uiterlijk moeten ingaan (het AOW-jaar) de tijd uitkeringen te regelen.

Komt het kapitaal beschikbaar bij overlijden van de verzekerde, dan heeft de begunstigde zelfs de tijd tot 31 december van het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden.

Voor een bancair stamrecht (banksparen) gelden gelijke termijnen. Bij overschrijden van de termijn, wordt het stamrecht geacht te zijn afgekocht. Daardoor wordt de waarde van het stamrecht ineens belast met loonbelasting (geen revisierente). De heffing kan oplopen tot afgerond 50%.

Aanwenden vrijgekomen pensioenkapitaal voor 31 december, wettelijke termijn

Komt bij de expiratie van een pensioenverzekering (ontstaan uit een pensioenregeling van een werkgever of bij een beroepspensioenfonds) een kapitaal beschikbaar waarvoor nog een uitkering moet worden vastgesteld, dan heeft jouw klant tot 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de uitkeringen uiterlijk moeten ingaan (vijf jaar na de AOW-datum) de tijd uitkeringen te regelen.

Komt het kapitaal beschikbaar bij overlijden van de verzekerde op of na de pensioendatum, dan heeft de begunstigde zelfs de tijd tot 31 december van het tweede kalenderjaar na de eerste dag van de kalendermaand volgend op het overlijden.

Bij overschrijden van de termijn, wordt het pensioen geacht te zijn afgekocht. Daardoor wordt de waarde van het stamrecht ineens belast met loonbelasting plus revisierente. De heffing kan oplopen tot afgerond 70%.