Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
28 februari 2017 Nieuws

Meld een zieke werknemer op tijd bij UWV

Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

In diverse situaties waarin een werknemer ziek is, moet de werkgever bij het UWV een melding maken van de ziekte. Als bijvoorbeeld een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, dan moet dit op de laatste werkdag van de betreffende werknemer doorgegeven worden. Werkgevers die niet of te laat de informatie doorgeven aan UWV, kunnen een boete opgelegd krijgen.

Hoogte boete

Artikel 2c van het Boetebesluit socialezekerheidswetten bepaalt dat de hoogte van de bestuurlijke boete afhangt van het moment waarop er door de werkgever alsnog melding is gedaan. De boete bedraagt namelijk:

  • € 70 indien de melding minder dan 7 kalenderdagen te laat is gedaan
  • € 230 indien de melding meer dan 7, maar minder dan 28 kalenderdagen te laat is gedaan
  • € 455 indien de melding 28 kalenderdagen of meer te laat is gedaan

De boete bedraagt ook € 455 indien de melding onjuist is gedaan.

Uitzonderingen

Indien een werkgever niet verwijtbaar is, dan kan het UWV besluiten de boete te minderen. Artikel 2 van de Beleidsregel boete werkgever ZW, die per 1 april 2017 in werking treedt, bepaald hierover dat een te late melding verwijtbaar is als de oorzaak van die te late melding binnen de invloedssfeer van de werkgever ligt. In artikel 3 van genoemde Beleidsregel wordt bepaald dat de boete met 50% wordt verlaagd indien de mate waarin de werkgever de gedraging verweten kan worden of de omstandigheden waarin hij verkeert daartoe aanleiding geven.

Hulp nodig?

Het is dus opletten geblazen voor werkgevers om te voorkomen dat er een boete opgelegd wordt. Het is vaak geen onderdeel van de standaard werkzaamheden bij een MKB-bedrijf om dit continue in het vizier te houden. Wij kunnen u of uw klant hierbij ondersteunen met de ziekteverzuimbegeleiding van Auxilium Juridisch Advies. De belangrijke termijnen en deadlines in de begeleiding van uw zieke werknemer worden dan vóór u in de gaten te houden, zodat u voorkomt dat er boetes opgelegd worden.

Meer weten over deze dienstverlening?