Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
21 juni 2022 Nieuws

Significante aangelegenheden en het samenstelproces

Er zijn meerdere momenten waarop de significante aangelegenheden naar voren komen.

In welke fasen van het samenstellingsproces blijken de significante aangelegenheden?

Antwoord

In de meeste situaties zijn de significante aangelegenheden bekend bij aanvang van de (samenstel) werkzaamheden. Deze staan dan beschreven in de bedrijfsbeschrijving waardoor u tijdig weet aan welke posten extra aandacht moet worden besteed. Het kan ook voorkomen tijdens de werkzaamheden. Denk hierbij aan een opvallende uitkomst van een cijferbeoordeling. Tenslotte kunnen significante aangelegenheden in beeld komen bij de bespreking van de (concept) jaarrekening als de feiten en omstandigheden bekend worden, zoals het geval is bij gebeurtenissen na balansdatum.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: